Tijdens het debat over het coronavirus vroeg Henk Krol onder meer aandacht voor de situatie in verzorgings- en verpleeghuizen en voor ic-bedden voor 80-plussers. De partijleider riep op om ouderen nu vooral niet te laten vallen. “Laat hen niet in de steek: bellen, appen, Facetimen en als het nodig is wél boodschappen doen”, was zijn devies.

Onderzoek - Foto: Europees Parlement

“Heel Nederland is in de ban van corona, net als de rest van de wereld”, constateerde Henk Krol tijdens het debat dat in de Tweede Kamer over de acute dreiging van het virus werd gehouden. “Vorige week, toen mijn collega Léonie Sazias het debat over het coronavirus voerde, was het aantal mensen dat positief getest is op het coronavirus 82. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot meer dan 600 mensen. Te vrezen valt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.”

50PLUS maakt zich daarover grote zorgen, zei de partijleider. “Onze achterban, net als mensen met een zwakke gezondheid, behoort tot de meest kwetsbare doelgroep. Vanmiddag is er gelukkig een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd. Maar zijn die genoeg en kwamen ze wel op tijd? Blijven we niet achter de feiten aanlopen? In Taiwan hebben ze meteen experts uit China laten overvliegen en in Italië doen ze dat nu ook. China heeft nu de meeste ervaring met de aanpak van het coronavirus. De piek is daar inmiddels voorbij. De Chinezen zijn bereid om landen in Europa bij te staan. Moeten wij dit aanbod niet met beide handen aannemen?”

In de Tweede Kamer

Henk vroeg zich ook hardop af hoe de Tweede Kamer zelf de coronadreiging moet aanpakken. “Ik deed in de media gisteren de oproep om het meireces naar voren te halen en bij stemmingen alleen één, hooguit twee leden van een fractie aanwezig te laten zijn. Dat laatste voorstel is inmiddels door het Presidium (het bestuur van de Tweede Kamer, red.) als advies overgenomen. Fijn. Want, laten wij het goede voorbeeld geven door ook zelf niet met meer dan honderd mensen bij elkaar te gaan zitten. Nu even alleen de hoognodige vergaderingen.”

Tijdens het vorige debat over het coronavirus diende 50PLUS samen met de SP een motie in over het alles op alles zetten om verpleeghuizen coronavrij te houden. “Daarbij verzochten wij bewoners van verpleeghuizen die besmet zijn met het coronavirus niet in verpleeghuizen te verzorgen”, legt Henk Krol uit. “Helaas werd deze motie toen niet aangenomen, maar gegeven de ernst van de situatie moet deze misschien toch uitgevoerd worden.”

Dit keer diende 50PLUS samen met de SP een motie in om de kosten van een coronatest niet in rekening te brengen op het eigen risico. “Binnen mijn achterban is daar veel onrust over”, aldus de fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer. 

Verpleeghuizen

“In verpleeghuis Hoogstaete in Sittard zijn op dit moment vijftien bewoners besmet geraakt met het coronavirus en twee bewoners zijn al overleden”, vervolgde Henk Krol zijn betoog. “Zo snel kan het gaan. In de laatste brief van de minister voor Medische zorg lees ik dat ze nog steeds naar de mogelijkheden aan het kijken zijn om bewoners die besmet zijn met het virus op locatie op te vangen. Wanneer kunnen we daar duidelijkheid over verwachten? De tijd tikt en je ziet in Sittard wat het teweeg kan brengen. En ik kan me voorstellen dat dit ook onrust veroorzaakt bij bewoners en hun families en de medewerkers. Ik vraag de minister nogmaals: zijn verpleeghuizen voldoende toegerust om verdere besmettingen te voorkomen, zeker verpleeghuizen die geen isolatiefaciliteiten hebben? Kunnen zij de zorg bieden die nodig is als een grote groep besmet raakt? En hoe bescherm je de medebewoners als er één of meerdere bewoners eenmaal besmet zijn geraakt?”

“Veel mensen maken zich zorgen over ziekenhuis- en verpleeghuispersoneel. Maar hoe zit het met het personeel in de thuiszorg en de wijkverpleging? Zijn daar al maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen? Van hen horen we dat daar onduidelijkheid over is. En komt er ook een advies voor mantelzorgers?”

Beschermingsmiddelen

De minister voor Medische zorg zei in de persconferentie dat hij alles op alles zet om beschermingsmiddelen beschikbaar te houden. “Is daar al duidelijkheid over?”, wil Henk Krol weten. “En personeel in de wijkverpleging en thuiszorg moeten ook voldoende beschermingsmiddelen krijgen. En hoe zit het met de testkits waarmee we mensen kunnen testen op het coronavirus? We horen nu al dat er te weinig testkits zijn. In de brief is te lezen dat een werkgroep bezig is alternatieven uit te werken om het dreigende tekort op te vangen. Wanneer kunnen we hier duidelijkheid over verwachten? Nogmaals, de tijd tikt.”

Voor veel delen van het land geldt al het crisisniveau Grip 4. Het is het één op na zwaarste crisisniveau. Henk Krol: “Hoever zijn die regio’s nog verwijderd van grip 5, zodat het een landelijke aanpak krijgt? Zijn we daar inmiddels in beland? En hoe zit het met de andere veiligheidsregio’s? Kan de minister daarover al iets zeggen?”

“Ik krijg veel vragen van ouders en grootouders die hun kinderen en kleinkinderen thuis willen houden. Waar lopen ze tegenaan? Krijgen ze de leerplichtambtenaar op hun dak? Inmiddels heeft Frankrijk besloten in heel het land alle crèches, scholen en universiteiten te sluiten. En klopt het dat komende week een oefening start met 30.000 Amerikaanse militairen in Europa, onder andere in Nederland? Hoe valt dat te rijmen met het besluit van de Amerikaanse president Trump om al het personenverkeer tussen de Verenigde Staten en Europa dertig dagen stil te leggen?”

80-plussers

"De Vereniging van Intensive Care-artsen heeft een draaiboek Pandemie rondgestuurd. Daarin wordt beschreven wat het protocol is als alle ic-bedden bezet zijn. 80-plussers moeten als eerste plaatsmaken, is daarin te lezen. 50PLUS vindt dit onacceptabel! Op de Italiaanse televisie zag ik al dat zij nadenken om dit te laten gelden voor 60-plussers. De heer Van Dissel stelde dinsdag in de technische briefing dat het dodenaantal onder besmette 80-plussers natuurlijk het grootst is, tussen de 15 en 20 procent. Maar dat betekent dat 80 tot 85 procent het wel overleeft. De ene tachtiger is de andere niet. Is de minister het met 50PLUS eens dat het niet acceptabel is om zo stellig een grens te stellen? Je moet naar de conditie van mensen kijken."

Henk Krol deed een oproep om ouderen niet in de steek te laten. “Bellen, appen, Facetimen en als het nodig is wel boodschappen doen”, was zijn devies.

“In de internationale getallenlijst over de verspreiding van het coronavirus zie je dat Nederland nauwelijks de cijfers van mensen die genezen zijn bijhoudt”, stelde Henk Krol vast. “Juist dat cijfer zorgt nu in landen als China, Taiwan, Iran en zelfs Italië voor de broodnodige positieve lichtpuntjes. Nu kan het nog, als de cijfers gaan groeien wordt dat steeds lastiger, vandaar mijn oproep, hou ook die cijfers bij, net zoals het aantal patiënten dat verpleging nodig heeft op een intensive care.

Tot slot: grote dank aan iedereen die zich inzet om deze crisis te helpen oplossen!”

Na het debat over het coronavirus zijn twee moties van 50PLUS met algemene stemmen aangenomen: het voorstel van Henk Krol om ook thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen te voorzien van beschermingsmiddelen, en de motie om géén leeftijdsgrenzen te hanteren voor intensive care-afdelingen.

© 12 maart 2020