50PLUSBijzondere tijden vereisen bijzondere maatregelen. Gelet op de huidige situatie zonder weerga veroorzaakt door het Coronavirus heeft het Hoofdbestuur (HB) de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2020 reeds moeten afzeggen en het is maar de vraag of we op 23 mei 2020 wel (fysiek) bij elkaar kunnen komen. Ook het op de gebruikelijke wijze organiseren van de Algemene Ledenvergadering van 13 september 2020 is onzeker.

Bijzondere maatregelen
Daarom zijn bijzondere maatregelen voorzien, om het functioneren van de kernactiviteiten van de partij niet in gevaar te brengen, via het stemmen via internet en post. We denken dan met name aan beslissingen die geen verder uitstel dulden, zoals de verkiezing van de voorzitters van de programmacommissie en de kandidatencommissie voor de Tweede Kamer. Dit omdat de samenstelling van het verkiezingsprogramma en de samenstelling van een lijst met goede kandidaten nog maanden zal vergen. Immers, er moet zorgvuldig worden gewerkt. De door het HB geraadpleegde experts delen de benadering die wij propageren.

2-stappenplan
De komende dagen zal ieder lid met een ons bekend emailadres de vraag voorgelegd krijgen of zij het goed vinden dat, gelet op de buitengewone omstandigheden, de stemming over de aanwijzing van beide voorzitters van bovengenoemde commissies zal geschieden via elektronische weg en post (voor degenen die geen ons bekend emailadres hebben).

Indien meer dan 2/3e van de ontvangen reacties daarmee instemt, zal het HB spoedig daarna u de keuze voor beide voorzitters van de commissies per mail/post voorleggen.

Bescherming van uw privacy
Het HB hecht bijzonder veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Vandaar dat een onafhankelijke organisatie de via elektronische weg of per post ontvangen reacties zal afhandelen en uitsluitend het eindresultaat mededelen. Deze organisatie heeft zich ertoe verbonden om de geheimhouding inzake de respondenten te verzekeren, ook richting HB. Op geen enkele wijze zal dus aan wie dan ook informatie worden verschaft over de identiteit van de afzenders.

De partij moet zijn werk kunnen blijven doen
Wij rekenen op uw steun in deze moeilijke tijden zodat wij zo goed als het kan ons werk kunnen doen en de partij kan blijven functioneren. Dat is niet alleen in het belang van onze leden, maar ook van alle mensen in Nederland die tot onze achterban behoren en die ons bij de laatste verkiezingen ons hun vertrouwen hebben gegeven.

Dank u wel.

Geert Dales
Voorzitter Hoofdbestuur 50PLUS


© 23 maart 2020