“De dreiging van te weinig bedden op de intensive care, mijn achterban ligt daar wakker van”, zei Henk Krol tijdens het debat over de coronacrisis. De fractieleider benadrukte dat er geen leeftijdsgrenzen gehanteerd mogen worden. Hij vroeg ook aandacht voor mensen in verpleeghuizen, wijkverpleging en thuiszorg, en communicatie in deze zware tijden. “Want wie had ooit gedacht dat afstand houden het toppunt van medemenselijk kon zijn...?”

Intensive care - Foto: Allie Smith (Unsplash)

In de Tweede Kamer werd vandaag gesproken over het onderwerp dat heel Nederland, heel Europa, ja zelfs heel de wereld in zijn greep houdt: het coronavirus. Henk Krol begon zijn inbreng bij het debat met de wens voor veel sterkte en kracht voor alle nabestaanden, patiënten en hun familieleden. ‘Het zijn er steeds meer”, constateerde de fractievoorzitter van 50PLUS tot zijn droefenis. “Veel van hen kennen we niet persoonlijk, maar het komt dichterbij. Ook binnen onze partij, een partij die in het bijzonder opkomt voor oudere mensen: die worden nu hard getroffen. Alle lof voor alle medewerkers die dag in dag uit werken in de zorg, de schoonmaak en alle andere vitale sectoren!”

Ouderenzorg
50PLUS is geroerd door alle initiatieven in het land: maaltijden, kaartenacties, concerten voor de deur. “Prachtig, om stil van te worden. Een pluim voor al deze initiatieven”, zei Henk Krol. “Maar hoe is de situatie binnen in verpleeg- en verzorgingshuizen?” Henk vroeg aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om de huidige toestand binnen de zorginstellingen te schetsen en hij vroeg welke richtlijnen er zijn, zeker in het geval van een besmetting in huis.

Contact met familieleden
Contact van mensen in de – nu voor bezoekers gesloten – verpleeghuizen met hun familie is een grote zorg. Henk Krol vroeg minister De Jonge of de verpleeghuizen voldoende zijn toegerust om alle bewoners regelmatig contact te laten onderhouden. “Is er voldoende tijd, zijn er voldoende middelen om dit belangrijke aspect in het leven te verzorgen? Is het niet te overwegen om per verpleeg- en verzorgingshuis een beperkt aantal mantelzorgers of vrijwilligers – getest – toe te laten? Zij kunnen dan net die zorg geven die zeker nu zo nodig is.” Henk Krol informeerde bij het kabinet ook of er wordt er gedacht aan wijkverpleging en thuiszorg bij het verdelen van beschermingsmiddelen. “50PLUS krijgt signalen dat zorgmedewerkers met het OV niet op de juiste tijd op hun werk kunnen komen vanwege de gewijzigde dienstregeling”, meldde de partijleider van 50PLUS en hij vroeg om aandacht daarvoor. 

Fase 3 Crisiszorg
50PLUS hoopt dat er voldoende plek blijft op de intensive care. Maar er moet nu al worden nagedacht en gesproken over wat er moet gebeuren als dat onverhoopt niet het geval is en er opgeschaald moet worden naar de volgende fase, Fase 3 Crisiszorg. “Een moeilijk onderwerp”, zei Henk Krol tegen Hugo de Jonge. “Wat dan? Wie krijgt er zorg? Wie niet? U begrijpt dat mijn achterban hier wakker van ligt. In dat verband wil ik ook de Kamerbreed aangenomen 50PLUS-motie over het niet hanteren van leeftijdsgrenzen noemen. En mag ik aannemen dat de stem van ouderen altijd gehoord wordt?”

De andere onderwerpen die 50PLUS bij monde van Henk Krol ter sprake bracht:

- Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie over het nemen van extra maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontzorgen in deze moeilijke tijd?

- Welke stappen zijn gezet wat betreft de uitvoering van mijn motie over een noodplan voor ouderen en kwetsbare mensen die zelfstandig thuis wonen? Zeker ook voor die mensen die hun partner niet naar de dagbesteding kunnen brengen. Wat is er voor hen geregeld?

- Wat is precies de stand van zaken wat betreft de uitwisseling van gegevens? Is er een actueel inzicht? Zijn alle ziekenhuizen aangesloten op één systeem? En wat heeft de regering gedaan met de aangenomen 50PLUS-motie die letterlijk verzocht om in overleg met de elf Regionaal Overleg Acute Zorgketens de regionale systemen zodanig in te richten dat in crisistijden de betreffende gegevens ook voor aangrenzende regio’s en GGD-en inzichtelijk zijn? Een voorspellende motie uit december 2018.

- 50PLUS is van mening dat het verstandig is snel een besluit te nemen over het al of niet sluiten van vakantieparken, recreatiewoningen en campings. Zeker met het oog op het naderende Paasweekend. Wat is wijs?

- Is het mogelijk om de gehele homepage van de website Rijksoverheid.nl te gebruiken voor communicatie over de coronacrisis. Het oogt nu rommelig, met ook veel – nu minder belangrijke – onderwerpen. En is er voldoende aandacht voor het gebruiken van eenvoudig Nederlands?
Mark Rutte zegde toe naar de site Rijksoverheid.nl te gaan kijken. “Het moet op deze site duidelijk over corona gaan. Corona op 1, 2 én 3!”, aldus de premier op de vraag van Henk Krol.

"Namens mijn fractie dank ik het kabinet en alle medewerkers van de verschillende overheden voor de enorme inzet in deze moeilijke tijden."

► Naar de pagina over het coronavirus

© 26 maart 2020