“Het zijn moeilijke tijden – voor ouderen, voor ondernemers, voor mensen die hun werk dreigen te verliezen – maar we moeten nu volhouden”, stelt Henk Krol.

Corona - Beeld: Geralt (Pixabay)

“We moeten nu volhouden, hoe moeilijk dat voor alle mensen ook is”, zei Henk Krol, naar aanleiding van het debat vandaag over de coronacrisis in de Tweede Kamer. “Niet alleen voor diegenen die ziek worden of nu geliefden moeten missen, maar ook voor allen die ineens geen werk meer hebben, voor ondernemers, voor ouderen die veel alleen zijn, en voor diegenen die niet op bezoek mogen gaan. Moeilijke tijden, maar toch: volhouden!”

Mensen willen getest worden
De partijleider van 50PLUS stelde bij het debat vooral vragen. Henk Krol wees erop dat het niet goed gaat met de ontwikkeling van het aantal uitgevoerde testen. “Op 31 maart schreef de minister: half april neemt de capaciteit toe tot 17.500 tests per dag. Vandaag, 22 april, lezen we dat het aantal afgenomen tests 7.000 per dag is. En al die tijd lezen we dat de capaciteit kan worden uitgebreid naar 29.000 testen per dag door verlengde werktijden toe te passen. Wat is er de afgelopen weken dan gedaan? Waarom zo moeizaam? Mensen willen getest worden, leraren, politieagenten, opsporingsambtenaren, mantelzorgers. De capaciteit is beschikbaar en toch komt het niet van de grond.”

Leerkrachten testen
Henk Krol wilde van het kabinet weten wat bedoeld wordt met de mogelijkheid dat docenten zich laagdrempelig kunnen laten testen. “Is het niet beter om elke docent die dat wil te laten testen?”, vroeg het Kamerlid, die tevens wilde weten wat het advies aan ouders is die tot een risicogroep behoren? Kunnen zij hun kinderen veilig naar school sturen? Waar kunnen zij terecht voor advies? “En welke richtlijnen zijn er voor begeleiders die kinderen tot en met twaalf jaar ondersteunen bij het georganiseerd buiten sporten? Hoe kunnen gemeenten zorgen dat ouders die hun kinderen komen brengen daarbij geen onnodig risico lopen?”

Henk Krol benadrukte tijdens het coronadebat dat juist ook voor ouderen bewegen van groot belang is. “50PLUS hamert daar al langer op. Is de minister bereid ook deze groep aandacht te geven?”

Strakke leeftijdsgrens
“Eerst was het bericht: geen bezoek aan kwetsbare groepen. Daarna werd er een strakke leeftijdsgrens vanaf 70 jaar genoemd, vanmorgen werd ineens de leeftijd van 65 vermeld en in de brief lezen we dat één of twee vaste personen met enige regelmaat op bezoek mogen gaan”, legde Henk de minister voor. “Wat is nu de richtlijn, waarom is deze zo vaak gewijzigd?”

De fractieleider van 50PLUS wees erop dat het opschalen van uitgestelde zorg gestructureerd en gecontroleerd moet plaatsvinden. “Hoe gaat de communicatie richting patiënten eruitzien? En zijn er naast een bepaalde diagnose, binnen die diagnose nog verdere richtlijnen?”, vroeg Henk Krol.

Doorverwijzing naar IC
Ouderen met corona worden minder doorverwezen naar de intensive care. Hen Krol wil van minister De Jonge van Volksgezondheid weten hij daar tegenaan kijkt. “Wanneer verwacht de minister meer duidelijkheid over het draaiboek ‘code zwart’?” Het Kamerlid sprak zijn verwondering uit over de onvoldoende voorraad voor de hele doelgroep van vaccins tegen pneumokokken. Hoe kan dat? Is de minister bereid te overwegen niet pas dit najaar, maar zo spoedig mogelijk te starten met vaccineren?”

Beschermende middelen voor mantelzorgers
“Het is goed te vernemen dat er uitvoering wordt gegeven aan de 50PLUS-motie om ook mantelzorgers mee te nemen in het verdeelmodel van beschermende middelen. Toch kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Zijn er dan voldoende crisisplaatsen? Welke criteria worden toegepast? Is de huisarts hiertoe voldoende toegerust? En is de minister bereid actief aan de slag te gaan met het aanjagen van alternatieve vormen van dagbesteding?”, vroeg Henk Krol, die de complimenten overbracht voor de Nationale Zorgklas. “Fijn dat er zo snel gewerkt wordt aan de uitvoering van mijn motie. Hoe snel zijn deze mensen inzetbaar?”

Henk informeerde naar de informatiecampagne over de nieuwe Donorwet. “Klopt het dat die is gestaakt?”, wil hij weten. 

Hulde voor alle initiatieven
“50PLUS waardeert alle initiatieven die op een creatieve manier aandacht en liefde geven aan ouderen”, sloot Henk Krol zijn inbreng af. “Op een speciale website, 50PLUSvandaag.nl, verzamelen we die initiatieven. Nogmaals hulde. Alleen samen komen we door deze crisis!”

► Naar de website 50PLUSvandaag.nl
► Nieuwspagina over corona

© 22 april 2020