Er moeten alternatieven worden gezocht en aangeboden voor de weggevallen dagbesteding. Alleen zo kunnen mantelzorgers, die het momenteel extreem zwaar hebben, worden ontlast. Een voorstel van 50PLUS hierover werd door de complete Tweede Kamer ondersteund.

Spel spelen - Foto: FotoRieth (Pixabay)

Een groep die ongelooflijk zwaar getroffen wordt door de coronacrisis is mantelzorgers. Vooral mantelzorgers van mensen met dementie hebben het erg moeilijk. Een peiling van Alzheimer Nederland onder ruim duizend mantelzorgers van een naaste met dementie toont aan dat vooral het gebrek aan ondersteuning hen opbreekt. “De impact van de crisis op mantelzorgers met een thuiswonende naaste met dementie is zwaar onderbelicht”, stelt Julie Meerveld, hoofd Belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland. “Veel ondersteuning thuis is door de coronacrisis weggevallen en mantelzorgers weten soms gewoonweg niet hoe ze de dag door moeten komen.”

Geen alternatief
Alzheimer Nederland constateert dat liefst 71 procent van de mantelzorgers géén alternatief is aangeboden voor het wegvallen van dagbesteding. Het plots verdwijnen van de dagbesteding zorgt voor een flinke extra belasting van de mantelzorgers, constateert ook Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “Deze mantelzorgers staan nu verplicht 24 uur per dag ‘aan’. Met de komst van een ‘externe’ extra mantelzorger is er wat verlichting, maar toch willen we oproepen de alternatieven voor dagbesteding verder te ontwikkelen.”

Adempauze
“Mantelzorgers snakken naar een adempauze en hebben vaak grote behoefte om tijdelijk ontlast te worden”, zegt Julie Meerveld. “De richtlijnen voor dagbesteding, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke hulp bieden meer duidelijkheid over wat men mag verwachten aan zorg thuis. Maar met alleen een richtlijn zijn we er niet! Mantelzorgers van mensen met dementie gaven vóór de coronacrisis al aan overbelast te zijn. Ondersteuning moet zo snel mogelijk weer op orde zijn. Anders wordt het risico dat mantelzorgers omvallen enorm groot, met alle gevolgen van dien. Mantelzorgers zijn thuis even onmisbaar als zorgprofessionals.”

In gesprek met gemeenten en aanbieders
Zowel Alzheimer Nederland als KBO-PCOB vroegen 50PLUS het probleem van de sterk overbelaste mantelzorgers aan te kaarten bij het kabinet. Henk Krol deed dat. Hij diende bij de Tweede Kamer een voorstel in om – nu vanwege de coronacrisis dagbesteding niet beschikbaar is en mantelzorgers hierdoor extra zwaar worden belast – in gesprek te gaan met gemeenten en aanbieders om te zorgen dat er alternatieven voor dagbesteding aangeboden worden. De voltallige Tweede Kamer stond achter het voorstel van 50PLUS aan het kabinet en de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

© 23 april 2020