Verpleeghuizen vroegen maandenlang om tests voor medewerkers en bewoners en om beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Maar die kregen ze niet, meldt Trouw. “Mensen die afhankelijk zijn van anderen staan laag in de pikorde”, constateert het dagblad. 50PLUS stelde er Kamervragen over.

Coronatest - Foto: Fernando Zhiminaicela (Pixabay)

Half maart al – aan het begin van de coronacrisis in Nederland – zagen verpleeghuizen wat er op hen afkwam. Ze vreesden voor de gezondheid van medewerkers en bewoners en vroegen om testen en beschermingsmiddelen. Maar die kregen ze niet, meldde Trouw zaterdag. “Waarom stonden ouderen achteraan, terwijl alle beperkende maatregelen er juist op gericht zijn hen te beschermen?”, vraagt het dagblad zich af. “In tijden van crisis is het voor mensen die afhankelijk zijn van anderen extra lastig om de juiste zorg te krijgen. Zij staan laag in de pikorde.” 

Testen werd geweigerd
Trouw constateert ook dat verpleeghuizen vanaf begin maart ook geprobeerd hebben hun personeel te laten testen op het coronavirus. Dat werd geweigerd door laboratoria, hoewel zij soms voldoende testcapaciteit in huis hadden. “Zelfs toen vanaf half maart bezoek aan verpleeghuizen werd verboden en de urgentie opliep, konden zij nog steeds nergens terecht omdat laboratoria vasthielden aan de RIVM-richtlijnen”, is de wrange constatering van dagblad Trouw. 50PLUS heeft aan minister De Jonge van Volksgezondheid gevraagd of hij bekend is met deze feiten.

Personeel van verpleeghuizen
“Klop het?”, vraagt Léonie Sazias aan de minister. “Klopt het dat laboratoria het testen van personeel van verpleeghuizen in maart hebben geweigerd? Hoe vaak en waarover is met het RIVM gesproken over de richtlijn om wel of niet het personeel van verpleeghuizen te testen? En hoe is deze richtlijn tot stand gekomen?”

Ongewilde besmettingen
Het Kamerlid van 50PLUS met ‘Zorg’ in haar portefeuille wil ook van De Jonge horen hoeveel besmettingen in verpleeghuizen ongewild veroorzaakt zijn door personeel. “Als die cijfers er niet zijn, zou dat onderzocht moeten werden”, vindt Léonie. Ze wil ook weten hoe de bewindsman oordeelt over de enorme mismatch tussen vraag en aanbod van testen in de eerste periode van de coronacrisis. “Het speerpunt van uw beleid rondom het coronavirus is het beschermen van kwetsbaren en ouderen. Waarom heeft u de kwetsbare ouderen en de medewerkers in verpleeghuizen niet vanaf het eerste moment voorzien van alle mogelijk testen en beschermende middelen?”, vraagt Léonie Sazias aan Hugo de Jonge.

Verdere vragen van Kamerlid Léonie Sazias aan minister De Jonge van Volksgezondheid:

• Bent u bereid de Onderzoeksraad voor Veiligheid te vragen specifiek onderzoek te doen naar de beschikbare testcapaciteit voor de medewerkers van verpleeghuizen gedurende de eerste weken van de coronacrisis?

• Wat is uw oordeel over het advies van het RIVM destijds dat medewerkers van verpleeghuizen met klachten thuis moesten blijven? Kunt u in uw antwoord het feit betrekken dat personeel nu eenmaal niet altijd thuis kan blijven in verband met de continuïteit van de zorg?

• Herkent u het dat er geen landelijk beeld was van de landelijke testcapaciteit en speelt marktwerking een rol?

• Hoe oordeelt u over de reactie van het RIVM dat richtlijnen niet dwingend zijn, maar richtinggevend? En wat is uw oordeel over de opmerkingen van het RIVM dat er geen gebrek was aan een overzicht van laboratoria?

• Is er door een gebrek aan leiding en sturing gedurende maart en april een situatie ontstaan waarbij er voldoende testen in Nederland beschikbaar waren, maar personeel van verpleeghuizen niet getest is en er daardoor ongewild vele besmettingen hebben plaatsgevonden met ook dodelijke slachtoffers tot gevolg?

• Is de toegang tot testen voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen inmiddels wél op orde?

© 11 mei 2020