Logo van 50PLUS op banner - Foto: Harry BreugomGeachte leden,

Vrijwel al onze volksvertegenwoordigers zijn hun kiezers en partij trouw gebleven. Hetzelfde geldt voor vrijwel alle bestuurders van onze partij. Nu de rust terugkeert, verbindt de gemeenschappelijkheid ons meer dan ooit. De belangen van onze kiezers zullen wij eendrachtig en vol overtuiging uitdragen en verdedigen.

Wij moeten ons er scherp van bewust zijn dat wij kiezers vertegenwoordigen die in de maatschappij extra aandacht nodig hebben. Zeker in deze tijd, nu ouderen in het bijzonder zo zwaar getroffen worden door het coronavirus. Tussen de vele organisaties die invloed uitoefenen zijn er slechts weinig die in het bijzonder een stem geven aan ouderen. Wij geven die stem en onze stem zal luid worden gehoord.

50PLUS kijkt vooruit en blijft vechten voor een goed pensioen voor ruim tien miljoen pensioendeelnemers. 50PLUS zet zich hard in voor een betere AOW, voor goede en betaalbare zorg en voor voldoende en geschikte woningen.

De ouderen in Nederland worden een steeds belangrijkere groep. Zij laten zich niet opzijzetten. Hetzelfde geldt uiteraard voor 50PLUS.

We werken nu in gezamenlijkheid aan de verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur. De oproep aan kandidaten om zich te melden staat al op de website; zij kunnen zich tot uiterlijk 22 mei melden. Voor meer informatie en hoe te kandideren: klik hier.

Op zaterdag 1 augustus kunt u deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering. Dit is een bijzondere ledenvergadering, niet alleen omdat ze online zal plaatsvinden in verband met de coronabeperkingen, maar ook omdat er één centraal thema is: het kiezen van een nieuw, zevenkoppig hoofdbestuur. Vervolgens nemen we afscheid van het oude bestuur, dat de zaken netjes zal overdragen aan het nieuwe bestuur.

Dit nieuw verkozen bestuur kan dan direct aan de slag met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de vele andere taken die uitgevoerd moeten worden.

Zoals al eerder aangegeven zullen we u regelmatig informeren in de aanloop naar de verkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het hoofdbestuur, Geert Dales
Namens de Eerste en Tweede Kamerfractie, Corrie van Brenk


© 15 mei 2020