De vergaderzaal van het Europees Parlement - Foto: European ParliamentZoals bekend geworden is, heeft Toine Manders besloten met behoud van zijn zetel in het Europees Parlement over te stappen naar het CDA. Dat is zeer te betreuren.

Hoewel we weten dat het niet afdwingbaar is, tekent iedereen die een politieke functie bekleedt een verklaring dat de zetel die hij of zij vervult van 50PLUS is en dat deze nooit of te nimmer meegenomen wordt.

Schrijnend voor kiezers
Vooral voor de kiezers van 50PLUS is de overstap van Toine Manders schrijnend; zij hebben immers voor het 50PLUS-programma gestemd en níet voor het CDA-programma. De overstap naar het CDA is politiek onverklaarbaar. Juist regeringspartij CDA is verantwoordelijk voor de moeilijke financiële positie waarin vele ouderen terecht zijn gekomen. Het raakt 50PLUS bijzonder dat Toine Manders de ouderen zo in de steek heeft gelaten.

Opkomen voor ouderen
Alle mensen van 50PLUS in de waterschappen, gemeenteraden, Provinciale Staten en in Den Haag blijven keihard opkomen voor onze kiezers. 50PLUS gaat de weg omhoog terugvinden als we allen solidair met elkaar zijn en het partijbelang centraal stellen.

© 4 juni 2020