Scootmobiel - Foto: Sabine van Erp (Pixabay)Rolstoelen mogen mee in het zorgvervoer, maar scootmobielen niet. Waarom wordt dit verschil gemaakt?, wil 50PLUS van de verantwoordelijk ministers weten. “Het niet meenemen van een scootmobiel vormt een ernstige vermindering van de mobiliteit van degene die ervan afhankelijk is.”

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers actief in zorg- en taxivervoer, heeft samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een Protocol Zorgvervoer opgesteld. Doel van dit protocol is het verantwoord opstarten van zorgvervoer tijdens de coronacrisis. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders die het kabinet heeft gesteld en de adviezen van het RIVM. Het protocol geldt voor alle vormen van zorgvervoer: CVV/regiotaxi, Wmo, Valys, ziekenvervoer, WSW en dagbesteding voor volwassenen en jongeren.

In het Protocol Zorgvervoer staat dat scootmobielen niet meekunnen in het vervoer. “Hiermee wordt voorkomen dat er te veel contactmomenten zijn tussen chauffeur en de reiziger en tussen de chauffeur en de scootmobiel”, schrijven de opstellers van het protocol.

Vermindering van mobiliteit
50PLUS heeft aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat om nadere uitleg gevraagd van met name de passage over scootmobielen. “Wij vinden het niet vervoeren van een scootmobiel een ernstige vermindering van de mobiliteit van degene die afhankelijk is van een scootmobiel”, geeft Léonie Sazias aan als één van de redenen om de bewindspersonen om opheldering te vragen. Het Kamerlid van 50PLUS wil onder meer weten of het niet vervoeren van een scootmobiel daadwerkelijk in lijn is met de RIVM-richtlijnen.

Teveel contactmomenten
“In het protocol staat aangegeven dat een scootmobiel niet mee mag omdat dit teveel contactmomenten veroorzaakt; wij willen weten wat de ministers daar van vinden”, vult Corrie van Brenk aan. “De minister moet maar eens uitleggen waaróm een scootmobiel voor meer contactmomenten zorgt dan bijvoorbeeld een rolstoel. Want een rolstoel kan wel mee. En kan er een manier worden bedacht waardoor de contactmomenten minder worden? We hebben deze vragen voorgelegd aan de twee ministers en we zijn benieuwd naar hun reactie”, aldus de fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer.

© 15 juni 2020