Het coronavirus kan al vroeg gedetecteerd worden in rioolwater. 50PLUS wil weten of het mogelijk is het afvalwater bij verpleeghuizen te testen, zodat tijdig nieuwe besmettingen opgespoord kunnen worden.

Rioolwater - Foto: MabelAmber (Pixabay)

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het coronavirus al vroeg is te signaleren in rioolwater, al vóórdat mensen klachten hebben. “Is het mogelijk het afvalwater bij verpleeghuizen – bijvoorbeeld wekelijks – te testen, zodat vroegtijdig duidelijk is wanneer er nieuwe besmettingen zijn?”, vroeg Corrie van Brenk tijdens het debat over de coronacrisis.  “Zo hoeven de toch al kwetsbare bewoners niet een belastende test te ondergaan en worden eventueel aanwezige virussen in een zeer vroegtijdig stadium opgespoord.”

Geen selectie op leeftijd
Tijdens het debat in de Tweede Kamer dankte Corrie van Brenk minister Van Rijn voor het feit dat hij zich heeft uitgesproken tegen triage op basis van leeftijd in het intensive care-draaiboek. “Dat is heel belangrijk”, zei de fractievoorzitter van 50PLUS, “want er zijn nogal wat misverstanden die veel ongerustheid brengen bij ouderen. Wij hebben gesproken met één van de auteurs van het draaiboek en één ding is duidelijk: het gaat om de mate van kwetsbaarheid.”

Garantie
De uitvoerbaarheid van het draaiboek wordt nog in het veld besproken, de minister wacht de uitkomsten daarvan af. “Kan hij garanderen dat, ongeacht de uitkomsten van die raadplegingen, het selecteren alleen op basis van leeftijd niet in het draaiboek zal voorkomen? En wanneer is het draaiboek af; ligt het klaar voor een eventuele tweede golf?”, vroeg Corrie van Brenk.  

Bezoekregelingen verpleeghuizen
50PLUS krijgt enorm veel mails met klachten over verpleeghuizen die te strikt omgaan met de bezoekregeling. “We horen ook dat bezoekers niet met bewoners naar buiten mogen”, meldde Corrie van Brenk aan de minister. “Inmiddels zijn er geen beperkingen meer voor het ontvangen van bezoek in het verpleeghuis, mits er geen besmettingen zijn. Hoe garandeert de minister dat verpleeghuizen die de mogelijkheid hebben, de versoepelingen uitvoeren en hoe hij dat gaat monitoren? Waar ligt nu de verantwoordelijkheid? Wie kunnen mantelzorgers, naasten en bewoners aanspreken als de versoepeling van de bezoekersregeling niet wordt toegepast? En hoe zorgt de minister ervoor dat verpleeghuizen op heldere wijze communiceren over hun beleid?”

Mantelzorgers
50PLUS heeft de positie van mantelzorgers in bijna elk coronadebat aan de orde gesteld. Corrie van Brenk: “Nog steeds staan mantelzorgers achter in de rij als het gaat om ondersteuning. Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat 80 procent van mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie zich zwaarder belast voelen dan voor de coronacrisis. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat voor de helft nog geen alternatief voor dagbesteding is. Er is nu actie nodig. Wat gaat de minister nu doen om die groep structureel beter te ondersteunen?”

Voorbereid op de hitte
In het vorige debat diende 50PLUS een motie in over het aanpassen van het hitteplan voor de coronamaatregelen. De minister vond dat niet nodig. Het RIVM adviseert nu geen ventilatoren te gebruiken, alleen als het niet anders kan. Corrie van Brenk vroeg opnieuw aan de minister: “Voldoet het huidige hitteplan nog wel? Veel verpleeghuizen hebben geen andere optie dan het gebruiken van ventilatoren. Het zijn immers vaak oude gebouwen. Er is al eerder aandacht geweest voor airconditioning in alle verpleeghuizen. Wordt het niet tijd dat er weer over wordt nagedacht? Er wordt voorspeld dat ons een hete zomer te wachten staat. Zijn de verpleeghuizen hierop voorbereid?”

Ouderen in het ov
Vanaf 1 juli zijn alle zitplaatsen en enkele staanplaatsen weer beschikbaar in het ov. Is er bij dit besluit wel voldoende rekening gehouden met kwetsbare ouderen en andere risicogroepen?, wil 50PLUS weten. Anderhalve meter afstand houden kan niet meer, en veel ouderen en andere kwetsbaren zullen daardoor misschien het OV gaan mijden.

Liever banen dan uitkeringen
De klap van deze crisis voor de overheidsfinanciën is van enorme omvang. De gevolgen daarvan zullen nog jaren zichtbaar zijn. “Laten we niet de fout opnieuw maken door direct in de bezuinigingsreflex te schieten”, adviseerde Corrie van Brenk. “Juist nu moeten we investeren als overheid om de economie aan te jagen. Liever banen dan uitkeringen!”

Rendement van pensioenen uitdelen
“Over aanjagen gesproken: zou de minister-president het niet fantastisch vinden als de gepensioneerden volgend jaar het geld zouden kunnen laten rollen? Minister Koolmees heeft afgelopen dinsdag bevestigd dat de pensioenen vanaf 2007 verhoogd zouden zijn als we volgens de nieuwe regels hadden gewerkt. Is het dan niet logisch dat we die rendementen nu gaan uitdelen? Dan zou Nederland misschien niet meer 67 procent maar nog slechts 66 procent van al het pensioenkapitaal in de eurozone bezitten. Dat lijkt ons een logische en betaalbare prijs voor een economische motor die we nu juist zo hard nodig hebben.”

Moment van rouw
Wij hadden een motie aangehouden om een moment van rouw te plannen om stil te staan bij de slachtoffers van deze pandemie, dat was volgens u te vroeg. Wij krijgen echter daar nog steeds verzoeken over binnen, hoe staat u hier inmiddels tegenover?”

© 25 juni 2020