Op vier drukbezochte bijeenkomsten van 50PLUS in Gelderland en Zuid-Holland werden geïnteresseerden geïnformeerd over thema’s als pensioen en het pensionakkoord, het belastingplan van 50PLUS, wonen en zorg.

Corrie van Brenk op de bijeenkomst van 50PLUS Zuid-Holland in Zoetermeer - Foto: Ron Jenner

In de laatste week van juli ging 50PLUS regionaal met succes de boer op: er werden drie informatiebijeenkomsten gehouden in Gelderland en één in Zuid-Holland. In Nijmegen was op 22 juli Corrie van Brenk, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS hoofdgast. Ze gaf een toelichting op het belastingplan dat 50PLUS kort voor het zomerreces naar buiten heeft gebracht. Dat plan behelst een sterke vereenvoudiging van het huidige belastingstelsel. Volgens de doorrekening van het CPB pakt het plan voor 95 procent van de Nederlanders beter uit. “Vooral ouderen profiteren, onder andere door een structurele verhoging van de AOW met 5 procent”, zei Corrie tegen de aanwezige geïnteresseerden.

Pensioenstelsel

Vanzelfsprekend ging Corrie in Nijmegen ook in op het nieuwe pensioenstelsel waar 50PLUS zich tegen blijft verzetten omdat het voor gepensioneerden en veel werkenden aanzienlijk slechter uit dreigt te pakken dan het huidige stelsel. Op 23 juli was Wilma Schrover, directeur van KBO Brabant, de hoofdspreekster. Wilma nam het thema ‘Wonen en Zorg’ voor haar rekening. In Harderwijk was op 28 juli pensioendeskundige Rob de Brouwer van de partij om de aanwezigen uitgebreid te informeren over de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. 50PLUS heeft zich tegen die plannen uitgesproken omdat gepensioneerden en werkenden slechter af zijn als de plannen van het kabinet in deze vorm doorgaan.

Corrie van Brenk op de bijeenkomst van 50PLUS Zuid-Holland in Zoetermeer - Foto: Ron JennerIndexeren

In Zuid-Holland werd op 29 juli een drukbezochte informatiebijeenkomst gehouden. In Zoetermeer was wederom fractievoorzitter Corrie van Brenk present om uitleg te geven over het standpunt van 50PLUS omtrent het pensioenakkoord. “In heel Europa is het gebruikelijk het pensioen regelmatig te indexeren. Maar niet in Nederland, al jaren niet”, zei zij. “Er zijn heel wat mensen die aan het nieuwe pensioenakkoord gaan verdienen, maar die zitten helaas bij de ministeries, instanties en pensioenbeheerders. De pensioengerechtigden, die gaan er niet op vooruit!”

Het verschil

Sprekers in Zoetermeer waren ook 50PLUS-Statenlid Jaap Haasnoot, die zich hardop afvroeg waarom de overheid zich zo vaak laat verrassen, en Atie Schipaanboord van de ANBO. Atie sprak over de uitdagingen voor ouderen zoals zij die dagelijks meemaakt vanuit haar werk bij de landelijke ouderenbond. 50PLUS-gemeenteraadslid Ellen Verkoelen uit Rotterdam sloot de rij sprekers af. Zij pleitte voor goede doorstromingsmogelijkheden voor ouderen bij huisvesting. De avond in Zuid-Holland werd afgesloten met een paneldiscussie waarin Tweede Kamerlid Corrie van Brenk stelde: “Als 50PLUS er niet is, dan komen ouderen niet aan bod in de landelijke politiek. Zo simpel is het. Wij maken het verschil!”

Constructieve sfeer

De vier avonden van 50PLUS Gelderland en 50PLUS Zuid-Holland – die geheel volgens de richtlijnen van het RIVM werden georganiseerd – werden erg goed bezocht. “We hebben in een heel constructieve sfeer gediscussieerd met leden en belangstellenden. We hebben laten zien dat 50PLUS op de weg terug is en een belangrijke rol te spelen heeft in de Nederlandse politiek, op alle niveaus”, aldus Jan Zoetelief, voorzitter van 50PLUS Gelderland.

► Voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomsten in Gelderland: klik hier.
► Voor een volledig verslag van de bijeenkomst in Zuid-Holland: klik hier.

5 augustus 2020 © Foto’s: Ron Jenner