De versterkingsoperatie verloopt nog steeds tergend traag, een nieuwe tegenslag voor Groningen. “Het schiet nog steeds voor geen meter op”, constateert een teleurgestelde Léonie Sazias.

Inspectie van de scahde door gaswinning in Groningen - Foto: Jos @ FPS Groningen (Flickr)

Het wil maar niet vlotten met de Wet Versterking; die laat al lang op zich wachten. “In anderhalf jaar tijd is er geen klap veranderd”, mopperde Kamerlid Léonie tegen de ministers Wiebes en Ollongren. “Het schiet nog steeds voor geen meter op!” Voor Groningers is dat een nieuwe teleurstelling, zeker met de alarmerende berichten van Staatstoezicht op de Mijnen. “Maatregelen moeten nu écht versneld worden”, maande het Kamerlid van 50PLUS.

Onduidelijke criteria

50PLUS wil weten of de regeling voor immateriële schade wel in proportie is. “De vergoedingen lopen van 1500 tot 5000 euro. Maar het slechte nieuws is dat nog niet duidelijk is wanneer de regeling in werking treedt. En dat de criteria niet heel duidelijk zijn”, schetste Léonie Sazias de problemen. Om welke reden is er een vergunning afgegeven voor de duur van 19 jaar aan een gasveld dat al buiten gebruik was?, wil het Kamerlid van 50PLUS ook nog van Wiebes en Ollongren weten.

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias tijdens het debat over de mijnbouw in Groningen met de minister Wiebes (Economische Zaken) en Ollongren (Binnenlandse Zaken):

“Ik neem dit AO over van mijn collega Gerrit Jan van Otterloo, die het anderhalf jaar geleden van mij overnam. In die tijd is er geen klap veranderd. Het schiet nog steeds voor geen meter op.

De versterking gaat in dit tempo nog 20 jaar duren, kopte de NOS naar aanleiding van een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Om je dood te schamen. De uitvoering van de versterking loopt fors achter, in heel 2019 zijn er bijvoorbeeld maar 300 huizen versterkt. En 50PLUS vreest met grote vreze de cijfers over 2020; de coronacrisis zal dit bepaald niet verbeterd hebben. Wij vragen de minister op de man en vrouw af hoe dit nu mogelijk is. Hoeveel jaren zijn we hier nu al mee bezig? Wat voor effect denkt u dat dit heeft op de mensen in Groningen? En waar blijft nu de langverwachte wet over de Versterking? Ook die hebben we nog niet gezien. En hoe kijken beide ministers naar de suggestie om nu eindelijk een crisisaanpak in te zetten?

Staatstoezicht op de Mijnen is duidelijk in haar oordeel. De versnellingsmaatregelen die benoemd zijn, zijn op zich goed. Maar ze zijn óf nog steeds niet gestart, óf ze lopen fors achter. De maatregelen worden als urgent gepresenteerd, maar niet als zodanig uitgevoerd. 50PLUS wil hier tekst en uitleg over van de minister.

Er is eindelijk een regeling opgetuigd ter vergoeding van immateriële schade die bewoners van Groningen hebben geleden. Er is een vragenlijst ontwikkeld en een persoonlijk gesprek is mogelijk. De vergoedingen lopen van 1500 tot 5000 euro. Het slechte nieuws is dat nog niet duidelijk is wanneer de regeling in werking treedt. En dat de criteria niet heel duidelijk zijn. Wanneer is er eigenlijk sprake van een persoonsaantasting? Kan de minister daar een voorbeeld van geven? En ook van een ernstige persoonsaantasting en wanneer is er sprake van een zeer ernstige persoonsaantasting? En is het genoemde bedrag in proportie? Volgens de minister wel, maar de langdurige, stroperige procedures, de vertragingen, tegenvallers en gebroken beloftes maken dat 50PLUS zich zeer ongemakkelijk voelt.

Waar zit nu het grootste knelpunt? Is de capaciteit van de uitvoeringsorganisatie op orde? Wat moet er nu gebeuren om deze zaak vlot te trekken?

Het ministerie van EZK heeft een winningsvergunning afgegeven aan Vermilion om opnieuw gas te winnen uit gasveld Oldelamer, dat al in 2014 buiten gebruik is gesteld. Gemeente De Fryske Marren is verklaard tegenstander, maar heeft tevergeefs geprotesteerd. Volgens de gemeenten zijn er te veel onzekerheden op het gebied van milieu en veiligheid, is gaswinning niet meer van deze tijd en kan er beter ingezet worden op andere duurzame energievormen. Daarnaast: de schadeafhandeling in Groningen werpt hier natuurlijk zijn schaduw vooruit. Graag een reactie van de minister op de reactie van de gemeente. De vergunning is afgegeven tot maar liefst 2039. Om welke reden is de vergunning zo langlopend?”

© 10 september 2020