“Dit kabinet loop achter de feiten aan. Zij heeft signalen van oplopende coronabesmettingen genegeerd en grijpt nu té laat in”, zei fractievoorzitter Corrie van Brenk in de Tweede Kamer. Ook bij de ‘soap rond de mondkapjes’ blijft het kabinet polderen en achter de feiten aanlopen.

Het kabinet heeft signalen van oplopende coronabesmettingen genegeerd en grijpt nu té laat in. “Waarom zijn de maatregelen niet vorige week al ingevoerd?”, vroeg fractievoorzitter Corrie van Brenk tijdens het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. “En waarom volgt het kabinet niet álle adviezen van het OMT op? Dat geeft weinig vertrouwen voor de komende maanden. De urgentie moet terug bij het publiek en daarin speelt de communicatie van dit kabinet een cruciale rol!”

Soap rond de mondkapjes

Corrie van Brenk hekelde de ‘soap rond de mondkapjes’. “Waarom blijven we daarover polderen? Waarom voor de zoveelste keer achter de feiten aan blijven lopen? Neem stelling en voer een landelijke mondkapjesplicht in. De tijd is rijp!”

Verpleeghuizen en thuiszorg

Tot haar ontsteltenis moet de fractievoorzitter van 50PLUS vaststellen dat de verpleeghuizen nog steeds op de tweede rang zitten. “Gisteren tijdens de persconferentie zijn verpleeghuizen niet eens genoemd, verpleeghuizen zijn niet vertegenwoordigd in het wekelijkse overleg met de minister en de zorgsector”, aldus Corrie van Brenk, en zij vervolgde: “Verpleeghuizen zitten op de tweede rang, maar voor de thuiszorg lijkt het podium volledig uit zicht! Ik hoor van het kabinet helemaal níets over aanvullende maatregelen voor de thuiszorg en huishoudelijke hulp.”


► De inbreng van fractievoorzitter Corrie van Brenk bij het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met premier Rutte, minister De Jonge (VWS) en minister Van Ark (Medische Zorg):

“Dit kabinet loop achter de feiten aan. Zij heeft signalen van oplopende coronabesmettingen genegeerd en grijpt nu té laat in. Waarom zijn de maatregelen niet vorige week al ingevoerd? En waarom volgt het kabinet niet álle adviezen van het OMT op? Dat geeft weinig vertrouwen voor de komende maanden. De urgentie moet terug bij het publiek en daarin speelt de communicatie van dit kabinet een cruciale rol.

De soap rondom de mondkapjes. Gisteren adviseerde het kabinet aan de detailhandel in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag om klanten mondkapjes te laten dragen. De burgemeester van Amsterdam volgde met een aankondiging dat zij dringend adviseert mondkapjes te dragen op publieke binnenplaatsen. Dit is al verwarrend voor mensen.

Waarom is dit niet op elkaar afgestemd? En waarom legt het kabinet de verantwoordelijkheid bij de winkeliers? De supermarkten en de Hema hebben al laten weten dat ze er niet aan beginnen. Dat kon de minister toch zien aankomen? Er komen steeds meer oproepen van verschillende experts dat het goed is om een mondkapjesplicht in te voeren. Nu wachten we weer op een advies van het OMT dat volgende week verschijnt. Waarom blijven polderen over de mondkapjes? Waarom voor de zoveelste keer achter de feiten aan blijven lopen? Neem stelling en voer een landelijke mondkapjesplicht in. De tijd is rijp!

Verpleeghuizen in de grote steden krijgen nu het advies om chirurgische mondkapjes te dragen als sprake is van contact binnen die anderhalve meter. Het OMT vindt dit niet ver genoeg gaan en adviseert om dit landelijk in te voeren. Waarom volgt de minister dit advies niet op? Waarom wachten totdat het in andere regio’s uit de hand loopt? Waarom nu niet al overal het gebruik van chirurgische mondmakers? Het lijkt wel alsof de verpleeghuizen op de tweede rang zitten. Gisteren tijdens de persconferentie zijn verpleeghuizen niet genoemd, verpleeghuizen zijn niet vertegenwoordigd in het wekelijkse overleg met de minister en de zorgsector. Waarom niet en wie zitten er wel bij dit overleg?

Wij hebben schriftelijke vragen ingediend over ventilatie in verpleeghuizen. Wij hebben weinig vertrouwen in het standaardantwoord dat Actiz er mee bezig is. Telkens wordt benadrukt dat ventilatie belangrijk is bij bestrijding van het virus. Hoe ver is Actiz met de controle? Ook hier lijken de verpleeghuizen achtergesteld te worden.

Verpleeghuizen zitten nog op de tweede rang, maar voor de thuiszorg lijkt het podium volledig uit zicht. In de brief lees ik niets over aanvullende maatregelen voor de thuiszorg en huishoudelijke hulp. Moeten zij niet ook preventief chirurgische mondmaskers dragen? Ook zij komen bij kwetsbare mensen.

Ook de economie ligt op de intensive care en dan moet, nee dan mag, je het steun- en herstelpakket niet versoberen.

Mooi dat onze motie over voorkomen van corona in de werksituatie en thuiswerken is aangenomen en we zien graag concrete uitwerking tegemoet. Wij vragen óók bescherming en verscherpte controle en handhaving voor mensen die niet kunnen thuiswerken en in onveiliger werksituaties zitten. Kan dat worden toegezegd?

Ik kreeg bericht van iemand die in een dorp naast Den Haag woont, en een week lang bezig is geweest om een test te regelen. Uiteindelijk kon hij terecht in Goes, dik anderhalf uur rijden van dat dorp. Hoe staat het ervoor met het testen? Wat is er in de afgelopen week gebeurd? Ligt de toename van de testcapaciteit op schema?

Tot slot een paar vragen:

Op 6 oktober is de aftrap van een periode waarin we samen kunnen stilstaan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. 50PLUS vindt dit ontzettend belangrijk, we hebben er niet voor niets in een motie om gevraagd, maar is dit wel het juiste moment nu we aan het begin lijken te zitten van een tweede golf?

De heer Kuipers heeft gisteren in de technische briefing gezegd dat bevolkingsonderzoek sowieso moet doorgaan omdat dat op het langer termijn veel doden scheelt. Is de minister het daarmee eens? Hoe kunnen we dit stimuleren?

De minister-president heeft vorige week een gesprek met ouderen in het Catshuis gevoerd naar aanleiding van de motie van 50PLUS, kan de minister-president hier iets over delen?

De campagne ´Het ov is ok´ is een paar weken terug van start gegaan om meer mensen te verleiden met het ov te gaan. Daar had 50PLUS toen al vraagtekens bij. De campagne is tijdelijk stilgelegd, ik neem aan dat dit voorlopig zo blijft? En is de minister bereid de vinger aan de pols te houden hierover met de ov-sector?

En tot slot een oproep: geef het goede voorbeeld! Wees consistent, wees duidelijk en investeer zo in draagvlak. Want we kunnen nog zoveel maatregelen nemen, nog zoveel testcapaciteit organiseren, als mensen zich niet aan de regels houden, houdt het op. En dan is de ellende niet te overzien!”

© 30 september 2020