Oudere - Foto: Elien Dumon (Unsplash)Met het instellen van een zogeheten ‘bezoekrecht’ komt er een einde aan schrijnende eenzaamheid in verpleeghuizen bij een nieuwe covid-19-uitbraak. Fractievoorzitter Corrie van Brenk is dan ook zeer blij dat het amendement van 50PLUS dat dit recht in de nieuwe coronawet regelt op een brede meerderheid in de Kamer kan rekenen. “Dit zorgt voor grote opluchting bij heel veel kwetsbare ouderen. Zij zijn de mensonterende eenzaamheid van het bezoekverbod tijdens de eerste coronagolf nog lang niet vergeten.”

Dankzij het bezoekrecht hebben mensen in zorginstellingen in heel Nederland recht op bezoek van minimaal één persoon, bijvoorbeeld een familielid of naaste. Dat recht geldt ook bij een eventuele nieuwe intelligente lockdown. Alleen bij hoge uitzondering kan van dit recht worden afgeweken. In de praktijk zal dat echter zelden voorkomen.

Schrijnende situaties

Met de brede steun voor het 50PLUS-amendement is het landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen definitief van tafel. Iets waar deskundigen al eerder voor pleitten. Deze zomer presenteerde een groep Leidse en Groningse onderzoekers de resultaten van hun analyse over de lockdown bij verpleeghuizen. Hun conclusie was duidelijk: het bezoekverbod leidde tot schrijnende situaties van tergende eenzaamheid in verpleeghuizen en moest dus zo snel mogelijk van tafel.

Overwinning

50PLUS-fractievoorzitter Corrie van Brenk is enorm blij dat dat nu is gelukt: “Wat er tijdens die eerste coronagolf in verpleeghuizen is gebeurd mag werkelijk nooit meer plaatsvinden. We zijn enorm blij dat we daar een meerderheid van de Kamer ook van hebben weten te overtuigen. Dit is een overwinning voor al die ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een beperking die in een verpleeghuis verblijven.”

Steun

Het amendement van 50PLUS heeft met de steun van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP een brede meerderheid in de Kamer en maakt deel uit van een breder pakket aan aanpassingen aan de Tijdelijke wet Maatregelen covid-19. Enkele aanpassingen zijn de verkorting van de duur van de nieuwe wet van zes naar drie maanden, meer zeggenschap voor gemeenteraden in het land en een verlaging van het boetebedrag bij overtreding van de coronaregels.

© 2 oktober 2020