“Wij zullen nooit meer accepteren dat ouderen die in het verpleeghuis of verzorgingshuis wonen maanden geen naasten of familie kunnen zien”, waarschuwde fractievoorzitter Corrie van Brenk het kabinet. ‘”Nooit meer deze mensonterende eenzaamheid!”

Verpleeghuis - Foto: Geralt (Pixabay)

“Een ‘minister van draconische zaken’ die een land kan laten binnenblijven en verplichten tot thuiswerken vereist goede controle en vereist stevige maatregelen”, zei Corrie van Brenk tijdens het debat over de corona-spoedwet. 50PLUS heeft diverse bezwaren tegen die wet. “Die moeten opgelost worden vóórdat we instemmen”, zei de fractievoorzitter van 50PLUS.

Te lang

50PLUS heeft een aantal zwaarwegende bezwaren tegen het wetsvoorstel van het kabinet. Ten eerste moet de werkingsduur van de wet worden ingekort. “Zes maanden is veel te lang”, stelt Corrie van Brenk. “Wij zouden zeggen drie maanden, daarna komt de minister maar terug naar de Kamer om een voortzetting van een nieuwe termijn bekrachtigd te krijgen.”

Meer democratie

Ten tweede moet er meer democratie komen op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. Corrie van Brenk legt uit: “50PLUS wil niet dat er maatregelen ingevoerd kunnen worden zonder overleg met en goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast vindt 50PLUS dat besluiten van de regionale veiligheidsregio’s gelegitimeerd moeten worden door gemeenteraden invloed te geven.”

Bezoekrecht verpleeghuizen

50PLUS vraagt ook nadrukkelijk uitleg op welke manier onderscheid kan worden gemaakt op het gebied van leeftijd en de partij wil een duidelijk antwoord of boetes voor overtreding van de anderhalve-metermaatregel nooit kan leiden tot een aantekening. “En als laatste, maar zeker niet minste: ons amendement over het bezoekrecht moet worden doorgevoerd. Wij zullen nooit meer accepteren dat ouderen die in het verpleeghuis of verzorgingshuis wonen maanden geen naasten of familie kunnen zien. Nooit meer deze mensonterende eenzaamheid!”, aldus fractievoorzitter Corrie van Brenk. •

Inbrengen van 50PLUS over corona


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat ‘Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn’:

“Mensen maken zich zorgen. Zorgen of Nederland klaar is voor een tweede golf. Zorgen over de economie. Maar ook over de overheid die ingrijpende maatregelen oplegt, zelfs bepaalt hoeveel mensen er op je verjaardag mogen komen. Corona heeft ons op een harde manier wakker geschud.

De mailbombardementen zijn de afgelopen weken binnen gestroomd: stem tegen, doe het niet, let op de democratie komt in gevaar.
  
Wij zijn daar zeker niet doof voor. En wij begrijpen de twijfel en de zorgen volledig. Een ‘minister van draconische zaken’ die een land kan laten binnenblijven en verplichten tot thuiswerken, vereist goede controle en vereist stevige maatregelen.

50PLUS begrijpt dat de tijdelijke noodmaatregelen niet voor een langere periode kunnen blijven gelden. Noodmaatregelen zijn bedoeld voor acute situaties en behoren van korte duur te zijn. Denk aan een grootschalige brand of een aanslag. Situaties waarin je snel moet kunnen handelen en ingrijpen. Pas achteraf wordt verantwoording afgelegd. Maar de huidige noodmaatregelen zijn niet van korte duur en in de huidige situatie is een verantwoording achteraf niet acceptabel. 50PLUS wil vooraf invloed kunnen uitoefenen en dat willen wij niet alleen, dat willen ook de gemeenteraadsleden in het hele land. Ook die volksvertegenwoordigers zijn er om de macht te controleren. Maar nu heeft zowel de Kamer als de gemeenteraad het nakijken. En zo werkt de democratie natuurlijk niet.

50PLUS is daarom zeer kritisch over dit wetsvoorstel. Wat 50PLUS betreft moet de minister nog heel veel aanpassingen doen voordat we met deze ingrijpende noodwet instemmen.

Ten eerste het democratisch gehalte van de wet. De wet die nu voorligt geeft de minister de mogelijkheid om diverse grondrechten in te perken bij ministeriële regeling. Grondrechten zoals godsdienstvrijheid, recht op vergaderen, de inbreuk op het recht op privacy. Daarmee krijgen enkele ministers een verregaande bevoegdheid en wordt het parlement buiten spel gezet. 50PLUS vindt dat het parlement het recht moet hebben mee te beslissen over de inperking van diverse grondrechten en dat er geen maatregelen ingevoerd kunnen worden zonder overleg met en goedkeuring door het parlement. Bij de rondetafel over de noodwet zei de heer Voerman, hoogleraar staatsrecht, het al: alle besluiten die genomen worden moeten worden bekrachtigd door het parlement. Wij hechten daar zeer aan!

50PLUS heeft dan ook meegetekend met een amendement van Kamerlid Buitenweg dat de bekrachtiging regelt van de maatregelen.

Maar ook op lokaal niveau moet de democratie worden gewaarborgd. In het wetsvoorstel wordt de gemeenteraad volledig buitenspel gezet. Bij de regionale veiligheidsregio’s dienen de besluiten gelegitimeerd te worden door de gemeenteraden invloed te geven. 50PLUS tekent daarom mee met het amendement van Kamerlid Van der Staaij dat de democratische controle op plaatselijk niveau versterkt. Kan de minister aangeven of hij dit wil realiseren?

Ten derde maakt 50PLUS zich zorgen over de termijnen, de duur van de wet. De wet gaat in eerste instantie uit van zes maanden en dat is veel te lang; dit moet korter. Dit betekent een oneindige verlenging. Wij zouden zeggen drie maanden, dit is al heel lang, daarna komt de minister maar terug naar de Kamer om een voortzetting van een nieuwe termijn bekrachtigd te krijgen.

Verder zijn er nog veel meer vragen van onze kant.

In het wetsvoorstel staat beschreven dat het einde van deze pandemie lastig te bepalen is. Wie stelt dat vast? Moet hier overeenstemming over zijn? Is de realisatie van een werkend vaccin het moment?

Erg vreemd dat er voor het afschalen van maatregelen alleen gekeken wordt naar het coronavirus. Moeten hier niet ook andere omstandigheden in worden meegenomen? 50PLUS hoopt dat het Kabinet hier nog eens goed naar kijkt. Er zijn namelijk verontrustende andere ontwikkelingen zoals het feit dat er 5000 minder kankerdiagnoses zijn gesteld omdat de reguliere zorg niet beschikbaar was.

In de wet staat dat er onderscheid kan worden gemaakt naar leeftijd. Het maken van onderscheid moet een legitiem doel dienen. 50PLUS begrijpt dat er onderscheid moet kunnen worden gemaakt als je bijvoorbeeld kijkt naar de afstandsnorm voor kinderen. 50PLUS vraagt alleen wel of de minister zeer zorgvuldig omgaat in het onderscheid maken van leeftijd. Want leeftijdsdiscriminatie is onacceptabel!

50PLUS dankt de minister van Justitie en Veiligheid. Wij zijn blij om te horen dat boetes voor overtredingen van de anderhalve-meter-maatregel en boetes voor groepsvorming niet langer in de justitiële documentatie worden opgenomen. Wat een bruiloft al niet teweeg kan brengen. 50PLUS vraagt zich nog wel af of dit ook blijft gelden voor iemand die meerdere malen een boete krijgt. Het amendement om de hoogte van de boete te beperken tot 95 euro steunen wij.
 
Last but not least: de afweging fysieke gezondheid versus welzijn en kwaliteit van leven mag nooit meer zo rigoureus gemaakt worden. Voor 50PLUS is dit heel duidelijk: eens maar nooit meer! Wij zullen nooit meer accepteren dat ouderen die in het verpleeghuis of verzorgingshuis wonen maanden geen naasten of familie kunnen zien. Zo intelligent was die lockdown ook weer niet. Wij hebben een amendement ingediend in om dit bezoekrecht te waarborgen en zijn blij met de brede steun van dit amendement.”

© 7 oktober 2020