“Ik schaam mij dat wij geen van allen de afgelopen vier jaar een doorbraak hebben weten te forceren voor oudere Surinaamse Nederlanders die tot wel 36 procent van hun AOW moeten missen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk tegen minister Koolmees.

Winston KoutVeel oudere Surinaamse Nederlanders hebben geen volledige AOW-uitkering, ook al wonen ze in Nederland en zijn ze geboren in het koninkrijk. Voor Surinamers die naar Nederland zijn gekomen tellen namelijk de jaren tussen de invoering van de AOW in 1956 en de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 niet mee bij de berekening van hun AOW. Een Surinaamse Nederlander kan tot wel 36 procent aan AOW mislopen. Terwijl zij destijds toch inwoners waren van het Koninkrijk der Nederlanden.

De doelgroep sterft uit

“Ik zit nu bijna vier jaar in de Kamer en we hebben sindsdien elk jaar over dit onderwerp gedebatteerd”, zei fractievoorzitter Corrie van Brenk in de Tweede Kamer tegen minister Koolmees. “Terwijl elke juridische schroef, moer en bout wordt omgedraaid, sterft de doelgroep uit. Ik schaam mij dat wij geen van allen de afgelopen vier jaar een doorbraak hebben weten te forceren op dit dossier. De motie van D66 die ik mee teken, biedt misschien een sprankje hoop en houdt het debat levend, maar de mensen niet.”

Zoveelste zoethouder

Tot 1983 garandeerde artikel 4 van de Grondwet dat alle Nederlanders gelijk werden behandeld. De allereerste zin van dat oude artikel 4 luidde: ‘Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak’. Er komt nu een commissie van wijzen om het probleem te onderzoeken. “Dat klinkt voor oudere Surinaamse Nederlanders als de zoveelste zoethouder. 50PLUS vindt het belangrijk dat dit onderwerp op tafel komt bij de kabinetsformatie. Hopelijk wil de Kamer nog eens heel goed nadenken over mijn aangehouden motie die ik meteen na het herfstreces in stemming zal brengen”, aldus Corrie van Brenk.

Grootste voorvechter

Tijdens het debat memoreerde het Kamerlid van 50PLUS de heer Winston Kout (foto) uit Paramaribo. “Misschien wel de grootste voorvechter van AOW-rechten voor Surinaamse ex-koninkrijksgenoten is overleden. Alle betrokkenen verliezen hiermee aan de vooravond van dit overleg in de Tweede Kamer een belangrijke bondgenoot. Ik wens hen en uiteraard de nabestaanden van de heer Kout heel veel sterkte toe.”

Beheerste toon

Corrie sloot haar betoog af door haar grote respect te uiten voor de beheerste toon waarop de betrokkenen bij deze langslepende kwestie van zich laten horen. “Juridisch zal de Grondwet van voor 1983 geen soelaas bieden. Maar de letter van de wet is wat 50PLUS betreft ook niet gelijk aan de geest van de wet. We moeten doen wat juist is!”

© 15 oktober 2020