Verkiezingsprogramma 2021-2025:

50PLUS zorgt dat je in Nederland goed oud kunt worden

Op dit moment heeft de landelijke politiek geen visie op vergrijzing. Terwijl de helft van alle volwassenen in Nederland (zeven miljoen mensen!) nu al 50 jaar of ouder is. Dat kan zo niet langer en daarom neemt 50PLUS met het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen het voortouw. Hiermee zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn om de huidige én de toekomstige generaties goed oud te laten worden. Zodat iedereen mee kan blijven doen, met een waardevast pensioen, een geschikte woning en goede gezondheidszorg.

“We worden steeds ouder en vaak ook gezonder oud”, zegt Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. “Dat is heel fijn, maar daar moeten we onze samenleving wel op inrichten. Dat vraagt om een andere kijk op werk, pensioen, wonen en zorg. En dat kan niet wachten tot morgen. Dat moet nu! En daar gaat 50PLUS met dit verkiezingsprogramma voor zorgen.

Gedeeld belang

“Ik vind dat iedereen van waarde is en mee moet kunnen doen. Ook als je ouder bent”, stelt Liane. “Ik wil dan ook dat ouderen middenin de samenleving staan. Daarom gaan we vanuit 50PLUS voor een waardevast pensioen, voldoende seniorenwoningen om zelfstandig te blijven wonen en goede gezondheidszorg, zoveel mogelijk thuis. Daarnaast wil ik laten zien dat vergrijzing ook kansen biedt. Kansen op meer welvaart, welzijn en welbevinden. Beter beleid is namelijk niet alleen in het belang van ouderen, het is een gedeeld belang. Ons belang. Van jong en oud, rijk en arm, ziek of gezond. Iedereen wil immers oud kunnen worden in een samenleving die daarop is ingericht.”

Kracht van senioren

“Met dit verkiezingsprogramma zetten we een streep onder het verleden. We gaan uit van onze kracht en de kracht van de senioren in Nederland. We staan niet aan de zijlijn, maar laten ons zien en vechten voor die zaken die we willen bereiken. Met als motto: Van deelbelangen naar gedeelde belangen; dát is de kracht van PLUS!”, aldus Liane den Haan.

Verkiezingsprogramma 50PLUSDe 15 pluspunten van 50PLUS

1. Het koopkrachtverlies van 20 procent dat gepensioneerden hebben geleden moet de komende vier jaar worden gerepareerd. Daarvoor: worden de pensioenen na tien jaar stilstand geïndexeerd en zijn pensioenkortingen definitief van de baan; komt er een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden rekenrente. En zorgt het pensioenstelsel voor een stabiel pensioen voor huidige en toekomstige generaties.

2. 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.

3. AOW’ers krijgen een dertiende maand.

4. Het eigen risico in de gezondheidszorg gaat terug naar 200 euro. 50PLUS wil dat gekeken wordt of het eigen risico helemaal kan worden afgeschaft.

5. De huurprijs van sociale woningen wordt de komende vier jaar bevroren. Alleen inflatieaanpassingen.

6. Het minimumloon wordt structureel verhoogd.

7. Gemeenten zijn verplicht een woon-leefvisie te ontwikkelen voor de komende twintig jaar. Er moeten kleinschalige woonvormen met zorg worden gebouwd in veilige, groene en leefbare wijken. Zodat iedereen oud kan worden in een zelfstandige woning.

8. 50PLUS wil terugkeer van de basisbeurs. Studeren is voor iedereen.

9. Meer wijkagenten zichtbaar op straat.

10. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt tegengegaan.

11. De zorg wordt dichtbij georganiseerd zodat verpleeghuiszorg en kleine specialistische ingrepen thuis kunnen plaatsvinden.

12. Mantelzorgers moeten een goede ondersteuning krijgen. Zonder gezonde mantelzorgers kunnen kwetsbare mensen niet thuis blijven wonen.

13. Geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid slachtoffer zijn én agressie tegen hulpverleners wordt zwaarder gestraft.

14. Ouderen die eenzaam zijn krijgen een tablet en digivaardigheidscursussen.

15. Afschaffing van de verhuurdersheffing. Het vrijkomende geld inzetten op alternatieve woonvormen met zorg.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma

© 9 november 2020