Het kabinet trekt miljoenen uit voor de bouw van duizenden extra seniorenwoningen. Daarmee geeft het gehoor aan een oproep van Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo om op 170 locaties in Nederland stilgevallen projecten nieuw leven in te blazen. Dankzij het extra geld voor deze seniorencomplexen kan op korte termijn al de schop in de grond.

Seniorenwoningen - Foto: 50PLUS

De knellende krapte op de woningmarkt is voor duizenden ouderen in Nederland een enorme doorn in het oog. Juist voor veel 50-plussers is het belangrijk om passende woonruimte te hebben. Zeker als zij de wens hebben om zo lang mogelijk op een voor hen passende manier zelfstandig te blijven wonen. Daarbij brengt het bouwen van seniorenhuisvesting de doorstroom weer op gang op de woningmarkt en dat is voor iedereen broodnodig.

Schot in de zaak

Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo is blij dat het kabinet zijn plan omarmt. “Eindelijk komt er nu schot in de zaak en kan er worden begonnen met de start van de bouw. De 20 miljoen euro die we straks extra uittrekken zorgt ervoor dat projecten die vanwege geldgebrek nu nog op de plank stof liggen te vangen toch snel gerealiseerd worden. En dat is fantastisch nieuws voor duizenden ouderen die mogelijk binnenkort al kunnen verhuizen naar kleinschalige complexen.”

Gapende gat overbruggen

De kleinschalige seniorencomplexen zijn hard nodig omdat in de vorige kabinetsperiode enorm veel verzorgingshuizen zijn gesloten. 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan: “Op zich begrijpelijk want veel verzorgingshuizen hadden te kampen met leegstand. Wel was en is er grote behoefte aan kleinschalige woonvormen met zorg. En die zijn er nu juist niet. Dat gapende gat moet dankzij onze inzet worden overbrugd.”

© 10 november 2020