Bijna alle zorg- en welzijnsorganisaties hebben tientallen, zo niet honderden vrijwilligers om hun werk te kunnen doen. Veel van die vrijwilligers, met name oudere mensen, zijn zo bang om besmet te raken met het coronavirus dat ze tijdelijk zijn gestopt met hun vrijwilligerswerk. Daardoor dreigt een tekort aan vrijwilligers. 50PLUS trekt aan de bel en roept de politiek op om deze groep ook met voorrang te laten vaccineren.

Vaccinatie - Foto: Pexels

Naast aandacht voor de zorgmedewerkers moet er ook meer aandacht zijn voor de vrijwilligers in ons land, vindt 50PLUS. “Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers”, zegt lijsttrekker Liane den Haan. “Doordat in sommige organisaties meer dan de helft van de vrijwilligers tijdelijk niet durft te komen, staat de zorg onder druk. Vanuit 50PLUS doen we daarom de oproep aan de politiek met betrekking tot het vaccinatieprogramma. En daarnaast roepen we iedereen – die dat kan – zich aan te melden als vrijwilliger.”

Tekort aan vrijwilligers

“Ik was afgelopen vrijdag bij Onvergetelijk Leven, een welzijnsorganisatie die op verschillende locaties dagbesteding biedt aan thuiswonende ouderen met dementie”, vertelt Liane. “Ik heb gekookt voor een groep mensen met dementie. Bij deze organisatie zijn normaal gesproken meer dan veertig vrijwilligers actief. Dat zijn er op dit moment maar twaalf. Als er niet meer vrijwilligers bijspringen, lukt het niet om de hele groep dagbesteding te geven. Daarom hoop ik dat meer mensen zich aanmelden en mee komen helpen.”

Voor mensen met dementie én hun mantelzorgers is dagbesteding van cruciaal belang. Zonder die opvang en begeleiding kunnen mensen met dementie vaak niet thuis blijven wonen. Mantelzorgers raken uitgeput en kunnen het niet langer aan, en dan moet iemand naar een verpleeghuis verhuizen.

Goede daginvulling

Liane den Haan: “Dagbesteding zorgt niet alleen voor een goede daginvulling voor mensen met dementie. Het is veel meer. Mensen die anders vooral thuis op de stoel zitten, hebben op deze manier sociale contacten, zijn in beweging en krijgen een paar keer per week een warme maaltijd. Iets wat ze thuis vaak niet hebben, omdat ze door hun ziekte niet meer voor zichzelf kunnen koken. Laten we daarom met z’n allen doen wat we kunnen en zorgen dat deze mooie vorm van ondersteuning, overeind blijft. En laten we vrijwilligers in de zorg en welzijn zo snel mogelijk vaccineren, zodat zij veilig hun werk kunnen blijven doen!”

© 7 december 2020