Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag. We bedanken de miljoenen vrijwilligers die zich voor anderen inzetten. Voor 50PLUS zijn onze eigen vrijwilligers van cruciaal belang. Mensen die zich niet alleen voor onze partij, maar op allerlei manieren inzetten voor de samenleving, zo blijkt uit een peiling die we deden.

Van de achterban van 50PLUS doet bijna 40 procent meerdere keren per week of zelfs dagelijks vrijwilligerswerk! Dat blijkt uit een steekproef die 50PLUS nam onder haar leden en geïnteresseerden in het werk van de politieke partij. 34 procent doet wekelijks vrijwilligerswerk, 9 procent één keer per week en 8 procent is incidenteel actief als vrijwilliger..

Van onschatbare waarde

Meer dan de helft van alle volwassenen in Nederland heeft wel eens vrijwilligerswerk gedaan. En een groot deel van de ouderen in ons land is actief op dit gebied. Ze schenken koffie in een verpleeghuis, doen boodschappen voor anderen of helpen bij (sport)verenigingen. “Veel mensen die met pensioen zijn, zetten zich in als vrijwilliger”, zegt lijsttrekker Liane den Haan. “Zonder al die mensen zou Nederland stilstaan. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving en ik vind dat we dat wat meer moeten waarderen.”

Populair vrijwilligerswerk

Veel vrijwilligerswerk – liefst 48 procent – wordt gedaan voor organisaties als een lokale of landelijke politieke partij, een vakbond of een bewonersvereniging. Ook andere doelen zijn populair: één op de vier is actief voor wijk- of buurtactiviteiten, 18 procent werkt in de verzorging of verpleging, 16 procent bij een culturele vereniging en ruim 10 procent bij een sportvereniging of bij een kerkelijke instelling. Daarnaast past 17 procent op kleinkinderen.

Zinvolle tijdsbesteding

De belangrijkste reden om vrijwilligerswerk te doen is omdat mensen het leuk vinden (37 procent); ze het een zinvolle tijdsbesteding vinden (26 procent) of omdat ze iets voor een ander willen doen (20 procent). Bijna 10 procent van de vrijwilligers doet het vanwege de sociale contacten en 6 procent omdat ze nieuwe dingen willen leren. Minder dan 2 procent geeft aan dat ze het zien als een plicht.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 7 december 2020