Stevige maatregelen om de woningbouw en de economie op gang te krijgen waren belangrijke voorwaarden voor 50PLUS om voor de nieuwe stikstofwet te stemmen. Samen met de SP en SGP heeft Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo juist op die punten flinke verbeteringen weten uit te onderhandelen. Zo komt er nog eens 20 miljoen euro voor ouderenhuisvesting, nadat 50PLUS vorige maand al 20 miljoen had veiliggesteld voor seniorencomplexen.

Kamerleden van de coalitiepartijen en van 50PLUS (Gerrit Jan van Otterloo op de achterste rij in het midden), SP en SGP, samen met landbouwminister Carola Schouten

Ouderen zullen vooral profijt hebben van de extra miljoenen die het kabinet dankzij de stikstofafspraken voor woningbouw uittrekt. Voor 50PLUS is meer huisvesting voor ouderen één van de speerpunten. Dankzij onze inzet is er de afgelopen tijd een flinke stap gezet. Zo regelde Gerrit Jan vorige maand dat er op korte termijn geld komt om seniorencomplexen op 170 verschillende locaties in het land versneld te laten bouwen.

Rood-voor-Rood

Naast de miljoenen voor ouderenhuisvesting komt er ook ruimte voor de zogeheten rood-voor-rood-regelingen waardoor op het platteland ook meer woningen voor onder andere ouderen gebouwd kunnen worden op plekken waar stallen verdwijnen. Een ander belangrijk punt binnen de stikstofdeal is de aanleg en verbetering van walstroom en het verleggen van vaarroutes. Daardoor vermindert de stikstofdepositie in de kustprovincies waardoor er juist daar meer ruimte komt voor woningbouw.

Woningnood

De woningnood is voor iedereen in Nederland erg groot, maar juist door in te zetten op de extra bouw van seniorenhuisvesting komt er volgens 50PLUS aan de ene kant meer doorstroom op de gehele huizenmarkt en kunnen aan de andere kant ouderen die nu noodgedwongen in een ongeschikt huis wonen de stap naar een passende woning maken. Gerrit Jan van Otterloo: “De woningnood onder ouderen is vaak schrijnend, omdat mensen wel graag zelfstandig willen blijven wonen, maar in hun huidige huis niet de juiste maatregelen kunnen treffen om dat op een veilige en prettige manier te kunnen blijven doen. En dan is het fijn dat we juist voor hen de laatste tijd mooie stappen hebben kunnen zetten. En met deze stikstofdeal kunnen we de economie en de woningbouw uit het slop trekken.”

Op de foto: Kamerleden van de coalitiepartijen en van 50PLUS (Gerrit Jan van Otterloo op de achterste rij in het midden), SP en SGP, samen met landbouwminister Carola Schouten.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!

© 10 december 2020