Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, heeft nog zwaarwegende juridische vragen over het pensioenakkoord. Mag het überhaupt wel in het EU-recht?

Kamerlid Corrie van Brenk en minister Wouter Koolmees

“Nederland heeft dit jaar al twee inbreukprocedures op pensioengebied aan zijn broek gekregen en de derde komt er waarschijnlijk aan”, stelt Corrie. “Op deze gebieden lijkt Nederland het EU-recht te miskennen. Dit kan tot grote claims van deelnemers leiden wanneer minister Koolmees onterecht allerlei eisen oplegt die later moeten worden teruggedraaid.”

‘Dit mag niet zomaar in de lucht blijven hangen’

Corrie van Brenk diende vandaag bij minister Koolmees vragen in over het pensioenakkoord en het Europese recht. De minister mag drie weken doen over het beantwoorden van schriftelijke vragen. “Maar ik ga ze deze donderdag al persoonlijk en mondeling stellen. Ik vermoed dat de minister heus wel meer weet. Dit mag niet zomaar in de lucht blijven hangen”, aldus Corrie van Brenk. •

De vragen van Kamerlid Corrie van Brenk aan minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid:

1. Bent u bekend met de notitie Position paper Juridische aspecten pensioenakkoord deel II?

2. Klopt het dat u zich laat adviseren door prof. Lutjens?

3. Waarom is de grote verplichtstelling – die alleen aan een Nederlands pensioenfonds kan plaatsvinden – geen discriminatie?

4. Prof. Van Meerten, EU-recht-deskundige, stelt dat er voor discriminatie alleen de Verdragsuitzonderingen gelden, zoals openbare orde. Dat is basis-EU-recht. Deelt u die inschatting?

5. Prof. Lutjens stelt dat de verplichtstelling gerechtvaardigd kan worden door de IORP-richtlijn. Deelt u die inschatting?

6. Deelt u de opvatting dat de IORP-richtlijn is gestoeld op het vrij verkeer en wederzijdse erkenning van buitenlandse IORP’s? En deelt u de opvatting dat Nederland een verplichtstelling heeft en uiteraard mag hebben, maar dat deze zeker niet toestaat dat er gediscrimineerd wordt?

7. Deelt u de opvatting van professor Lutjens dat de Nederlandse governance en toezichtvereisten op zichzelf afdoende zijn om naleving van de verplichtstelling te handhaven? Bent u bekend met het feit dat het Europese Hof reeds in talloze arresten deze en andere uitzonderingsgronden heeft afgeschoten?

8. Nederland heeft dit jaar twee inbreukprocedures op pensioengebied aan zijn broek gekregen en de derde komt er waarschijnlijk aan. Op deze gebieden lijkt Nederland het EU-recht te miskennen. Dit kan tot grote claims van deelnemers leiden wanneer u onterecht allerlei eisen oplegt die later moeten worden teruggedraaid. Deelt u deze inschatting en zo nee, waarom niet?

9. Bent u bereid een ‘EU-recht-toets’ te doen op deze punten en daarbij zowel de aanvraag van de toets als de resultaten direct met de Kamer te delen?

© 14 december 2020