“Ik sta, samen met jullie, voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht zijn leeftijd, van toegevoegde waarde is”, zei Liane den Haan tijdens haar speech op de ledenvergadering van 50PLUS. “Ik sta, samen met jullie, voor de kracht van PLUS.” Lees en bekijk hier haar volledige toespraak.

Op 12 december stelden de leden van 50PLUS tijdens een virtuele ALV de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast. Zowel de kieslijst als het verkiezingsprogramma werden in ongewijzigde vorm door de leden aangenomen. Een fantastisch resultaat, dat grotendeels te danken is aan de twee commissies die dit voorbereidden!

Minder geld

In haar slotspeech op de digitale ALV ging Liane den Haan uiteraard in op de situatie in Nederland rond de pensioenen. “De gepensioneerden zijn er sinds 2008 maar liefst 20 procent in koopkracht erop achteruitgegaan”, zei de lijsttrekker van 50PLUS. “Niet alleen kon u minder boodschappen doen voor het geld dat u op uw rekening kreeg. Miljoenen gepensioneerden krijgen nu daadwerkelijk mínder geld dan twaalf jaar geleden. Dit is toch niet vol te houden!”

Landelijke pensioenactie

50PLUS kondigde een landelijke pensioenactie aan die vanwege corona voornamelijk digitaal gevoerd gaat worden. Vanzelfsprekend is ook in het verkiezingsprogramma van 50PLUS pensioenen één van de belangrijkste thema’s. U kunt het verkiezingsprogramma hier lezen.

Toespraak

De toespraak van Liane den Haan kunt hieronder lezen, en beluisteren en bekijken via de video hierboven.

“Ik sta hier vandaag voor u. We hebben vandaag ons programma en onze kandidatenlijst vastgesteld. Ik sta hier als trotse voorvrouw van een politieke partij die de wil heeft om te groeien. De kracht heeft om volwassen te worden. Het lef heeft om de status quo te bevechten en ervoor te zorgen dat Nederland een land is waar inwoners goed oud kunnen worden.

Want laten we er niet omheen draaien. Nederland is niet klaar voor die ouder wordende samenleving. Nederland is niet klaar om te accepteren dat veel ouderen zich niet oud voelen, maar tot op hoge leeftijd mee willen en kunnen doen. Nederland is niet klaar om de kracht van ouderen te verzilveren.

De afgelopen vijftien jaar hebben de leiders van ons land zitten slapen. Het woningtekort loopt de komende kabinetsperiode op tot bijna 420.000 huizen. Mensen die geen zware of complexe zorg nodig hebben, maar wel op zoek zijn naar een vorm van gezamenlijk of beschermd wonen, vallen tussen wal en schip. Mantelzorgers lopen op hun laatste benen omdat zij wel meer taken en verantwoordelijkheden krijgen, maar niet meer ondersteuning.

En de gepensioneerden zijn er sinds 2008 maar liefst 20 procent in koopkracht erop achteruitgegaan! Niet alleen kon u minder boodschappen doen voor het geld dat u op uw rekening kreeg. Miljoenen gepensioneerden krijgen nu daadwerkelijk minder geld dan twaalf jaar geleden. Dit is toch niet vol te houden!

In 2010 al wisten we dat de effecten van de economische crisis en de hogere levensverwachting vooral op het bord van gepensioneerden terecht zouden komen. Toen hadden we door moeten zetten, en het pensioenstelsel moeten veranderen om erger te voorkomen. Dat is niet gebeurd, waardoor gepensioneerden al jarenlang lijden onder kortingen en het ontbreken van indexatie. Er is toen niet doorgezet, waardoor we nu aan de vooravond staan van de grootste verandering in de geschiedenis van ons pensioen.

Laat u niet in slaap sussen: het is niet eenvoudig te regelen. Het is niet zo dat een kleine verandering een groot effect zal hebben. De regels tijdelijk rekken zodat de kortingen van de baan zijn is een verkiezingsstunt van minister Koolmees. Het is te laat, het is te weinig.

Ook al scoort ons pensioenstelsel goed qua vertrouwen, zonder ingrijpen verandert er niets voor u: uw pensioen wordt zeker minder, kortom, uw pensioen zal zijn waarde nog verder verliezen. Er komen steeds minder kinderen, we worden allemaal steeds ouder, we hebben crisis op crisis en de rekenrente wordt kunstmatig laag gehouden.

Een goed inkomen is echter fundamenteel voor een goed bestaan. Een goed inkomen is nodig om goed te kunnen wonen, om uw zorgkosten te kunnen betalen, om mobiel te zijn, om mee te kunnen doen in de samenleving. Een stabiel pensioen is waar u recht op heeft, waarvoor u jarenlang hebt gewerkt en gespaard.

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord is een feit. 50PLUS zal zich na de verkiezingen in de Tweede Kamer inzetten voor een eerlijke uitvoering. Want daar zijn we nog lang niet. Het koopkrachtverlies van 20 procent dat gepensioneerden hebben geleden, moet de komende vier jaar worden gerepareerd.

In die uitwerking van het pensioenakkoord zitten wat ons betreft ten minste drie ingredienten:

- Uw pensioen behoudt zijn waarde: pensioenkortingen zijn definitief van de baan;
- Uw pensioen wordt geïndexeerd;
- Wij gaan ons niet rijk rekenen, want dan hebben onze kinderen en kleinkinderen geen pensioen meer. Maar waar we zeker mee stoppen is onszelf arm rekenen met een extreem laag gehouden rekenrente.

Ik raad minister Koolmees dan ook een betere verkiezingsstunt aan dan de kortingen alleen voor komend jaar van de baan te schuiven. Ik zeg tegen hem: zet de rekenregels voor het huidige stelsel zo snel mogelijk bij het oud vuil. Ook de minister, en de vakbonden, en de werkgevers weten dat je tegen deze huidige marktrente geen pensioen kunt opbouwen. Ik roep hem hier op: haal de constante dreiging van kortingen voor eens en voor altijd weg.

Om dit kracht bij te zetten zullen we als 50PLUS dan ook een grote actie beginnen. Helaas kunnen we vanwege corona niet naar Den Haag maar we zullen digitaal alle gepensioneerden oproepen om ons te steunen in onze wensen ten aanzien van een eerlijk pensioen. We zijn het nu echt zat!

Ik sta, samen met jullie, voor de kracht van PLUS. Ik sta, samen met jullie, voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht zijn leeftijd, van toegevoegde waarde is. Dat vraagt van ons allemaal iets. We hebben meer jaren gekregen - vaak gezond, soms niet - en die jaren moeten we benutten.

Daar staat ook iets tegenover: dat er eerlijk gesproken wordt over gepensioneerden en hun inkomen. Dat we eerlijk kijken naar wat er nodig is voor een goede oude dag, waarin we naar elkaar omzien en voor elkaar kunnen zorgen. Samen met jullie sta ik voor de kracht van PLUS!”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 16 december 2020