Vandaag stemde de volledige Tweede Kamer in met de motie van Kamerlid Léonie Sazias om de vrijwilligers van zorg- en welzijnsorganisaties ook met voorrang te vaccineren tegen het coronavirus.

Vaccinatie - Foto: Pexels

De vrijwilligers in de zorg zijn cruciaal voor zorgorganisaties om hun werk te kunnen doen. Veel van die vrijwilligers, met name oudere mensen, zijn namelijk zo bang om besmet te raken met het coronavirus dat ze tijdelijk stoppen met hun vrijwilligerswerk. Daardoor dreigt nu een tekort aan vrijwilligers. Goed dat de Tweede Kamer met algemene stemmen het voorstel van 50PLUS aanneemt om deze groep ook met voorrang te laten vaccineren!

Zorg onder druk

Léonie Sazias diende de succesvolle motie namens 50PLUS in. “Zorg- en welzijnsorganisatie kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers”, weet het Kamerlid. “Doordat in sommige organisaties meer dan de helft van de vrijwilligers tijdelijk niet durft te komen, staat de zorg onder druk. Daarom hebben we de oproep aan de politiek gedaan met betrekking tot het vaccinatieprogramma.”

Van essentieel belang

“Bij onder meer organisaties die mensen met dementie opvangen in de dagbesteding is een groot gebrek aan vrijwilligers, omdat ze hun werk tijdelijk hebben neergelegd vanwege het coronavirus”, vult lijsttrekker Liane den Haan aan. “Voor mensen met dementie én hun mantelzorgers is deze dagbesteding van essentieel belang. Zonder die opvang en begeleiding kunnen mensen met dementie vaak niet thuis blijven wonen. Mantelzorgers raken uitgeput en kunnen het niet langer aan, en dan moet iemand naar een verpleeghuis verhuizen. Laten we daarom met z’n allen doen wat we kunnen en zorgen dat deze mooie vorm van ondersteuning overeind blijft. En laten we vrijwilligers zo snel mogelijk vaccineren, zodat zij veilig hun werk kunnen blijven doen!”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 17 december 2020