Jongeren lijden enorm onder de coronacrisis en deze week was in het nieuws dat steeds meer jonge mensen hun toevlucht zoeken bij de crisisdienst van de jeugdpsychiatrie. Daarom schrijft lijsttrekker Liane den Haan in een brandbrief aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven dat het kabinet met een steunpakket moet komen voor jongeren. Een steunpakket waarbij jongeren financieel worden geholpen en mentaal worden ontlast als het gaat om zorgen over hun studiesituatie, veroorzaakt door corona.

Student - Foto: Startup Stock Photos (Pexels)

“Wij maken ons grote zorgen om alle jongeren,” aldus Liane den Haan. “We zien het van dichtbij: studenten die op hun laatste benen lopen en die nu, tijdens de kerstvakantie, helemaal uitgeput zijn. Ze hebben psychische en financiële problemen en daar moeten we hen bij ondersteunen. Waarom is er wel een NOW-regeling voor ondernemers, maar doen we (nog) niets voor jongeren?”

Financiële problemen en depressiviteit

50PLUS vindt dat er steunpakket moet komen waarbij jongeren onder meer bij hun beroepsopleiding of universitaire studie worden ondersteund. “Het is onderwijsinstellingen en docenten in korte tijd gelukt om de lessen grotendeels online te verzorgen. Dat is erg knap”, vindt Liane. “Maar we constateren ook dat voor onderdelen van de opleiding fysiek onderwijs van essentieel belang is. Sommige tentamens gaan niet door; stages kunnen niet worden ingevuld en daardoor lopen leerlingen en studenten achterstand op. Dat geeft stress en onzekerheid. Daarbij lijden veel jongeren onder het feit dat ze (bijna) geen medestudenten zien. Hun sociale contacten zijn überhaupt heel beperkt door alle coronamaatregelen. En een bijbaantje is bijna onmogelijk. Met als gevolg een grote toename van financiële problemen en depressiviteit bij deze groep.”

Brandbrief van 50PLUS

50PLUS maakt zich hier grote zorgen over en heeft minister Van Engelshoven daarom een brandbrief geschreven. In deze brief staan de volgende punten:
1. Er moet een crisisplan komen voor beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
2. Het bindend studieadvies moet worden opgeschort; niet alleen voor het beroepsonderwijs, maar ook voor het wetenschappelijk onderwijs.
3. In het tweede semester van het studiejaar 2020 – 2021 moet meer vakantie zijn, zodat leerlingen/studenten op adem kunnen komen.
4. Er moet een versoepeling komen van het leenstelsel om de hieruit voortvloeiende vertragingen niet op studenten af te wentelen.
5. Ook zonder stages in het laatste jaarmoeten mbo- en hbo-leerlingen aan het werk kunnen. Voorstel is dat zij na een aantal maanden in dienst van een organisatie alsnog hun diploma krijgen.

Sigaar uit eigen doos

“Het is in dit kader onvoldoende om het bindend studieadvies los te laten, en alleen de gelegenheid te bieden om de niet gehaalde vakken in te halen in het komende studiejaar, zonder dat daar aanpassingen in het curriculum plaatsvinden. Dat is een sigaar uit eigen doos, en daar heeft niemand iets aan. We roepen de minister op om met maatregelen te komen waarmee studenten worden ondersteund en de effecten van de Covid-epidemie op deze jongeren enigszins worden verzacht”, aldus Liane den Haan.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!

© 24 december 2020