ALV 20 maart 2021ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 20 MAART

Het Hoofdbestuur heeft afgelopen vrijdag 8 januari vergaderd. Er van uitgaande dat de Tweede Kamerverkiezingen nog steeds op woensdag 17 maart zullen plaatsvinden, is besloten op zaterdag 20 maart een Algemene Ledenvergadering te houden. Hoofdpunt is het startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. We willen met groot elan aan de slag om in zoveel mogelijk gemeenten mee te gaan doen. We hopen dat mogelijke gemeenteraadskandidaten zich ook nu bij de Tweede Kamerverkiezingscampagne zullen laten zien.

Ook kan uiteraard op 20 maart teruggeblikt worden op de gehouden Tweede Kamerverkiezingen. Een ALV moet minimaal acht weken van tevoren worden aangekondigd. Er wordt hier en daar gespeculeerd dat vanwege de coronacrisis de verkiezingen enkele maanden uitgesteld zouden kunnen worden. Het HB volgt de ontwikkelingen op de voet en zal alert reageren.

EXTRA GELD VOOR PROVINCIES

Het HB heeft besloten extra geld voor de verkiezingskas van de provincies beschikbaar te stellen. Penningmeester Henk van Elst heeft zaterdag de Adviesraad dit positieve nieuws gebracht. De afdelingen krijgen hierover nader bericht.

GESLAAGDE ADVIESRAAD 9 JANUARI

Afgelopen zaterdag hebben HB en Adviesraad een aantal zaken besproken. Diverse adviezen werden aan het HB gegeven o.a. over de verkiezingscampagne. Het HB zal deze adviezen zeker meenemen in de komende besprekingen met de campagnecommissie. Wat opviel was de strijdvaardige geest tijdens deze geslaagde Adviesraadbijeenkomst.

NIEUWE VOORZITTER ADVIESRAAD

De huidige Adviesraadvoorzitter George Lernout heeft al eerder te kennen gegeven deze functie te willen beëindigen. De wissel zal na de Tweede Kamerverkiezingen gebeuren. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van het Hoofdbestuur Jan Nagel.

© 11 januari 2021