Intensive careIn de Tweede Kamer ventileerde 50PLUS haar onbegrip over het toegeven van het kabinet dat leeftijd een criterium mag zijn bij een beddentekort op de intensive care. Kamerlid Léonie Sazias hamerde er bovendien opnieuw op de oudere populatie als eerste in te enten, zoals de Gezondheidsraad al viermaal heeft geadviseerd.

Het is aan het licht gekomen dat het kantoor- en kantinepersoneel van sommige zorginstellingen voordringt in het vaccinatieschema. “Er is echt iets mis met het moreel kompas van mensen die voorgaan terwijl er schaarste is”, vindt Léonie Sazias. Deze voorkruipers zorgen ervoor dat kwetsbare mensen nog langer moeten wachten. “Wat 50PLUS betreft worden gelijktijdig de bewoners van de verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg gevaccineerd, de huisartsen en meteen de groep van 60 jaar en ouder”, gaf het Kamerlid de prioriteiten aan.

Code Zwart

Léonie gaf in het debat met minister De Jonge ook aan het onbegrijpelijk te vinden dat het kabinet het verbod op het leeftijdscriterium heeft losgelaten als het gaat om Code Zwart. “Dat veroorzaakt bij heel veel ouderen angst”, zei het Kamerlid tegen de bewindsman. “50PLUS blijft van mening dat het bij een eventuele triage altijd moet gaan om kwetsbaarheid en overlevingskans, kortom: medische criteria. Het mag nooit gaan om leeftijd alleen.”

Lees ook: Kabinet en RIVM zetten ouderen opnieuw achteraan in de rij


Lees hier de volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid:

“Vier keer! Vier keer heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om de oudere populatie als eerste in te enten. Omdat deze groep het meest op de IC ligt en de grootste druk op het ziekenhuis vormt. Oké, dan gaan een aantal zorgmedewerkers voor, maar toch niet meteen ook het kantine- en kantoorpersoneel laten voorpiepen? In het schema van vandaag zijn dat bij elkaar een half miljoen mensen vóórdat 60-plussers ergens in februari aan de beurt komen. Wat dat betreft is er iets mis met het moreel kompas van mensen die voor gaan terwijl er schaarste is en dus kwetsbare mensen nog langer moeten wachten!

Wat 50PLUS betreft worden gelijktijdig de bewoners van de verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg gevaccineerd, de huisartsen en meteen de groep van 60 jaar en ouder.

Op maandag 11 januari zijn de eerste Moderna-vaccins gearriveerd. 25 januari zou pas begonnen worden met inenten van de eerste groep waar Moderna voor wordt ingezet; bewoners van kleinschalige verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking door huisartsen. Tenminste, zoals het schema er nu uitziet. Dat betekent dat de vaccins twee weken op de plank liggen in plaats van mensen te beschermen. Hoe kan dat nou? Ik vind dat onbegrijpelijk.

Bij de technische briefing bleek dat het Moderna-vaccin maar één keer vervoerd en geopend kan worden, waardoor je het niet kunt gebruiken in de thuissituatie zonder dat de andere negen dosis in het flesje onbruikbaar worden. Dat betekent dat de groep niet-mobiele thuiswonenden toch naar een centrale plaats moeten komen willen we deze verspilling voorkomen. Hoe gaan we dat regelen met vervoer?

Wij vinden het onbegrijpelijk dat u het verbod op het leeftijdscriterium heeft losgelaten als het gaat om Code zwart. Dat veroorzaakt bij heel veel ouderen angst. Wij blijven van mening dat het bij een eventuele triage altijd moet gaan om kwetsbaarheid en overlevingskans, kortom medische criteria en dat het nooit om leeftijd alleen mag gaan.

Met het verlengen van de huidige lockdown moeten we helaas constateren dat de huidige steunmaatregelen niet meer voldoen. Het water staat grotere, maar óók veel kleinere ondernemers aan de lippen: ze zitten met een vooruitgeschoven en groeiende schuldenberg. Winkeliers hebben onverkochte winkelvoorraden, terwijl de nieuwe collectie ingekocht moet worden. Veel kleine eenmanszaken komen door drempels beperkt of niet in aanmerking voor bestaande vaste-lasten-regelingen. Omzetberekening per kwartaal of per maand kan het verschil betekenen tussen wél of geen steun. 50PLUS pleit voor een verruimde, toegankelijker Tegemoetkoming Vaste L-regeling, en een betere, bredere regeling voor voorraadvergoeding voor de detailhandel.

Nú niet ruim ondersteunen van ondernemers, groot én klein, betekent dat er alsnog veel bedrijven gaan omvallen. Dan heb je als regering voor niets al die tientallen miljarden in de economie gepompt de laatste maanden. Wat vindt de regering van het idee dat de overheid een ‘gouden aandeel’ in bedrijven neemt, zoals in de media gesuggereerd werd?

Er zijn dingen die je op je af kunt zien komen en waarop je je moet voorbereiden. Zoals de verkiezingen. Zo’n 10 procent van de kiezers zegt nu in deze situatie in maart niet naar de stembus te gaan het coronavirus. Wij zijn na de technische briefing er alleen maar somberder op geworden dat in maart de situatie genormaliseerd zal zijn. Duitsland en België gaan daar ook al niet vanuit. Als de verkiezingen mogelijk uitgesteld zouden moeten worden, dan moet dat besluit snel genomen worden zodat er geregeld kan worden wat er geregeld moet worden. Pas een paar weken voor de verkiezingen dat doen is onverantwoord. Wanneer verwacht de minister-president dit besluit te nemen?”

► Volg 50PLUS: meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!

© 13 januari 2021