Constant blijft er gedonder met de pensioenen. De pensioenpremie stijgt dit jaar meer dan ooit tevoren. En er dreigen kortingen op de pensioenen van miljoenen Nederlanders. De oorzaak is de huidige rekenrente. “Die rekenrente is failliet en moet op de helling”, vindt Kamerlid Liane den Haan. “De maat is al lang vol: er moet nu echt een andere systematiek komen om de buffers van onze pensioenfondsen te berekenen!”

Geld - Foto: Markus Spiske (Pexels)

De media kopten deze week dat de pensioenpremies meer dan ooit zullen stijgen. Premiestijgingen van tien procent zijn geen uitzondering en daarbij komt dat werknemers bij veel fondsen voor hun hogere premie ook nog eens mínder pensioen krijgen.

Niet korten, maar storten!

Daarbovenop waarschuwen twee van de grootste pensioenfondsen, ABP en PMT, voor kortingen op de pensioenen van miljoenen Nederlanders. “Dat is niet te verkopen”, zegt Kamerlid Liane den Haan. “Het moet echt klaar zijn. Minister Koolmees moet over de brug komen. Pensioenfondsen maken rendementen, ze hebben voldoende geld in kas en tóch dreigen er kortingen. Er moet echt een einde komen aan de onzekerheid van gepensioneerden. Mensen die de afgelopen jaren hun koopkracht al hebben zien afnemen. Dit is niet te verkopen: we moeten niet korten, maar storten!”

Nieuwe ellende

“De hoofdoorzaken van deze nieuwe ellende, de lage rente en de daarvan afgeleide systematiek om de buffers van onze pensioenfondsen te berekenen, kunnen niet als een verrassing komen”, stelt Liane den Haan. “Ik blijf het herhalen: de lage rekenrente, dat is het probleem. En het kabinet en De Nederlandsche Bank moeten dat ook eens gaan beseffen. Wat ons betreft is de huidige rekenrente failliet, en gaat die op de helling.”

Onhoudbaar

“De te lage rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, nekt niet alleen de gepensioneerden, maar óók de werknemers die nu hun pensioen opbouwen en de werkgevers die bijdragen aan de opbouw van dat pensioen”, zegt Liane. “Dat is onhoudbaar, vandaar nogmaals deze zoveelste oproep tot actie!”

Genoeg geld

“Als je de langjarige gemiddelden van de beleggingen van de pensioenfondsen in ogenschouw neemt, is er meer dan geld genoeg in kas, en is ook indexeren gewoon mogelijk”, vervolgt Liane. “Daarom zegt 50PLUS: stop met het steeds maar weer onzekerheid creëren over ons pensioen en stop met dat vasthouden aan die huidige rekenrente. Dit kan niet nog eens zoveel jaar duren. Dan gelooft niemand er meer in dat het goed komt met het nieuwe pensioenstelsel.”

Meten met twee maten

Nota bene Wouter Koolmees heeft zélf toegegeven dat de rekenrente niet heilig is. “Dat deed de minister toen hij eind vorig jaar besloot dat pensioenfondsen pas hoefden te korten als hun dekkingsgraad op 31 december beneden de 90 procent zou liggen”, legt Liane den Haan uit. “Dat betekende impliciet een verhoging van de rekenrente met 1 procent voor pensioenfondsen die onvoldoende geld in kas hadden. Hoezo meten met twee maten? Bij 50PLUS is er maar één maat, en die maat is al heel lang vol! Wij weten ons gesteund door meer dan genoeg wetenschappers om andermaal te strijden voor een andere systematiek.”

► Strijd mee met 50PLUS: teken de petitie Pensioen Op Peil! 
► Blijf 50PLUS volgen! Meld u hier aan voor de gratis digitale nieuwsbrief

© 20 januari 2021