Ron van Reenen neemt deel aan De Politieke StappenstrijdBewegen is – zeker in deze tijd – van groot belang voor onze gezondheid. Politici hebben hierbij een voorbeeldfunctie, vinden ze bij de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool en Ambition by Sport Foundation. Deze organisaties daagden daarom Kamerleden en kandidaat-Kamerleden uit om in aanloop naar de verkiezingen hun stappen te gaan tellen. Kamerleden van acht politieke partijen doen mee met dit initiatief. De uitkomsten van de eerste week zijn bekend: 50PLUS staat in de top 3!

Tweede Kamerleden en kandidaat-Kamerleden gaan in februari en in maart een week lang hun stappen tellen en die met elkaar vergelijken. Voor 50PLUS doet Ron van Reenen (foto) mee aan deze challenge, de nummer 9 van onze kandidatenlijst. De uitkomsten van de eerste week van De Politieke Stappenstrijd zijn inmiddels bekend: Ron staat op een eervolle derde plaats! Maurits von Martels van het CDA heeft tot nu toe de meeste stappen gezet, namelijk gemiddeld bijna 30.000 per dag. Begin maart is er weer een stappentelweek. 

Geen woorden maar daden

In veel verkiezingsprogramma’s wordt het belang van gezond gedrag en bewegen benadrukt. “Juist bij dit onderwerp gaat het echter niet alleen om woorden, maar om daden”, stellen de initiatiefnemers van De Politieke Stappenstrijd. “Het is daarom heel mooi dat deze Kamerleden laten zien bewegen serieus te nemen door deel te nemen aan dit initiatief om stappen te tellen.” (Artikel gaat door onder de grafiek)

Stappen tellen: resultaten eerste telweek

Helft van de bevolking beweegt te weinig

Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven en vermindert de kans op veel chronische aandoeningen. Zeker aandoedingen die verbandhouden met overgewicht. Denk aan diabetes en hart- en vaatziekten. Vooral in deze tijd, nu mensen meer stilzitten vanwege de genomen maatregelen in het kader van Covid-19, is bewegen van groot belang. Bewegen is daarnaast ook leuk; je voelt je beter als je fysiek actief bent geweest. Het hoeft daarbij niet te gaan om intensief sporten, maar ook om gewoon wandelen. Het is niet voor niets dat bewegen door onze overheid wordt gestimuleerd. Helaas beweegt meer dan de helft van onze bevolking te weinig. Daar is dus nog een wereld te winnen.

Over de initiatiefnemers

De initiatiefnemers van De Politieke Stappenstrijd zijn Hogeschool Rotterdam (lectoraat De Gezonde Wijk) en de Haagse Hogeschool (lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving). Ze maken deel uit van Vitale Delta, een groot samenwerkingsverband van hogescholen. Dit project is in samenwerking met Ambition by Sport Foundation, een stichting die zich richt op het bevorderen van gezonde leefstijl.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!

© 23 februari 2021