Uit het Coronaprik Meldpunt van 50PLUS blijkt dat er ontzettend veel onduidelijkheid is over het vaccinatieschema. “De onzekerheid over wanneer mensen geprikt gaan worden is heel erg vervelend”, vindt Kamerlid Léonie Sazias, die vroeg om veel meer duidelijkheid.

Vaccinatie - Foto: Steven Cornfield (Unsplash)

Afgelopen vrijdag opende 50PLUS het Coronaprik Meldpunt. “Binnen twee dagen kwamen er méér dan 1000 meldingen binnen”, vertelt Kamerlid Léonie Sazias. “De meeste mensen hebben vragen over wanneer ze aan de beurt zijn voor een vaccinatie. Ze vinden deze onzekerheid heel vervelend; zeker de mensen die aangeven dat ze ziek zijn of een aandoening hebben.” Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer vroeg Léonie aan minister De Jonge hoe hij duidelijkheid gaat scheppen in het vaccinatieschema. “Het moet stukken duidelijker dan nu, en niet per kwartaal!”

Maatregelen onder druk

Léonie constateerde dat het draagvlak voor de coronamaatregelen steeds meer onder druk komt te staan. “Naast enorme economische schade drukt de sociale en psychische nood steeds zwaarder”, zei ze. Het Kamerlid van 50PLUS opperde de routekaart om te draaien: aangeven wat wel kan in plaats van wat niet kan. “Geef mensen hoop, perspectief, en een reële horizon. Dat is de manier om draagvlak voor coronabeperkingen te behouden. En geef vooral inzicht in de onderbouwing van specifieke beperkingen. Onderbouwing schept vertrouwen!”

Zorgen om verkiezingen

50PLUS-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo stelde Kamervragen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de verkiezingen op 17 maart. Ook Léonie Sazias ging daar tijdens het debat in de Tweede Kamer op in. “Het lijkt een no-go om überhaupt maar te spreken over uitstel van de verkiezingen”, stelde Léonie vast. “Terwijl toch in Frankrijk de regionale verkiezingen uitgesteld zijn en in Catalonië de opkomst 22,5 procent lager lag dan de vorige keer.” Ook een kleine proef met briefstemmen voor 70-plussers was niet positief. “Dat gaat veel stemmen kosten, en dat is niet wat we zouden moeten willen”, aldus Léonie. Ze benadrukte nogmaals dat het momenteel maar om één ding draait: vaccineren, vaccineren, vaccineren!

► Naar het Coronaprik Meldpunt

De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid:

“Afgelopen vrijdag heeft 50PLUS het Coronaprik Meldpunt geopend. Binnen twee dagen kwamen er méér dan 1000 meldingen binnen! En ook onze mailbox loopt vol met vragen van mensen die willen weten wanneer ze aan de beurt zijn voor een vaccinatie. Ze vinden deze onzekerheid heel vervelend; zeker de mensen die aangeven dat ze ziek zijn of een aandoening hebben. Ik vraag de minister daarom hoe hij duidelijkheid gaat scheppen in het vaccinatieschema? Natuurlijk onder voorbehoud van leveringen, maar wel stukken duidelijker dan nu en niet per kwartaal.

Het draagvlak voor coronamaatregelen komt steeds meer onder druk. Naast enorme economische schade drukt de sociale en psychische nood steeds zwaarder. De routekaart geeft vooral aan wat niet kan, draai dat om. Geef mensen hoop, perspectief, en een reële horizon! Laat beter zien wat bij welke vaccinatiegraad en bij welke R-waarde weer kan. Neem mensen daarin mee! Dat is de manier om draagvlak voor coronabeperkingen te behouden. En geef vooral inzicht in de onderbouwing van specifieke beperkingen. Onderbouwing schept vertrouwen!

De Planbureaus pleiten in hun briefadvies voor een samenhangend herstelbeleid en daarbij vooral in te spelen op de kansen voor de toekomst. Dus maak niet de fout om de oude economie weer op poten te zetten. Hoe staat het kabinet tegenover dit briefadvies?

Terrassen open
Je ziet nu bij mooi weer de mensen massaal naar buiten gaan waarbij de afstandsregels niet altijd goed in acht worden genomen. Kun je het dan niet beter reguleren? Wat ons betreft kan je dan beter de terrassen weer opendoen. Die zijn veel meer coronaproof. Hoe denkt de minister daar over?

Verkiezingen
Een onderwerp waar we het echt over móeten hebben zijn de verkiezingen. Mijn collega Gerrit Jan van Otterloo heeft er terecht al meerdere malen aandacht voor gevraagd bij de minister van Binnenlandse Zaken, maar het lijkt een no-go om überhaupt maar te spreken over uitstel. In Frankrijk zijn regionale verkiezingen een paar maanden uitgesteld. In Catalonië, met haar gevoelige politieke situatie, lag de opkomst van hun regionale verkiezingen drastisch lager. Ongeveer 22,5 procent ten opzichte van de vorige keer! Terwijl ook daar, net als hier, heel duidelijke maatregelen waren genomen om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

En dan is er ook nog de proef waarin bleek dat mensen het briefstembiljet verkeerd invulden. Dat gaat veel stemmen kosten, en dat is niet wat we zouden moeten willen.

50PLUS wil nog steeds antwoord op de vraag: welke criteria hanteert de regering om de verkiezingen níét te laten doorgaan? 50PLUS wil een advies van het OMT en we wachten met spanning op de brief van minister Ollongren.

Voor nu is het belangrijk om de derde golf zo veel mogelijk op afstand te houden. Dat betekent vaccineren, vaccineren, vaccineren. Maak ook snel meer werk van snel- en thuistesten. KPMG en de VU tonen de economische winst hiervan aan! Dat biedt ook perspectief voor onderwijs, evenementen en sport."

► Blijf 50PLUS volgen! Meld u hier aan voor de gratis digitale nieuwsbrief

© 24 februari 2021