Stemmen voor de Tweede Kamer kan op 17 maart op diverse manieren. Vanzelfsprekend kunt u persoonlijk gaan stemmen in het stemlokaal, maar u kunt ook iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. 70-plussers kunnen bovendien per post stemmen.

Stemmen op 17 maart

In verband met de coronapandemie verloopt het stemmen voor de Tweede Kamer dit jaar wat anders dan andere jaren. Zo zijn er in de stemlokalen diverse extra maatregelen van kracht. Bij binnenkomst is er voor alle kiezers desinfecterende handgel en er wordt een korte gezondheidscheck afgenomen. Daarnaast wordt erop toegezien dat te allen tijde 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat mondkapjes worden gedragen.

Informatie

De Rijksoverheid heeft een duidelijk overzicht gemaakt met alle belangrijke informatie over de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart. Dat overzicht kunt u hieronder bekijken. Wie gaat stemmen in een stemlokaal moet niet vergeten naast de stempas een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Wie niet naar een stembureau wil of kan, kan iemand machtigen een stem uit te brengen. Ook hoe dit ‘stemmen bij volmacht’ werkt, wordt uitgelegd in onderstaand overzicht.

Informatie van de Rijksoverheid

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Per brief

70-plussers kunnen ook per brief stemmen. Uiterlijk 11 maart ontvangt iedereen die daarvoor in aanmerking komt een briefstembiljet, een retourenvelop en uitleg over het briefstemmen. Met het briefstembiljet kan men per post stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. Op 17 maart zijn ruim negenduizend stembureaus open, maar ook op 15 en 16 maart is al een klein aantal stemlokalen geopend. De mogelijkheid om op 15 en 16 maart te stemmen is voorbehouden aan mensen met een kwetsbare gezondheid.

► Het verkiezingsprogramma van 50PLUS, kort en duidelijk


© Februari 2021