Liane den Haan - Foto: Patricia Steur50PLUS heeft haar verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) laten doorrekenen. Uit die doorrekening blijkt dat het programma van 50PLUS financieel goed in elkaar zit. De meeste Nederlanders gaan er financieel op vooruit en de werkloosheid neemt af. Daarnaast investeert 50PLUS in de zorg en in een veiliger Nederland.

Door de maatregelen die 50PLUS in het verkiezingsprogramma voorstelt, gaan gepensioneerden er financieel op vooruit. Maar ook gezinnen en mensen met een laag en een laag-midden inkomen zijn financieel beter af. Ook voor jongeren verbetert de koopkracht; voor hen gaat het minimumloon omhoog. “We willen dat mensen het in hun portemonnee merken,” aldus lijsttrekker Liane den Haan. “Vooral gepensioneerden hebben de afgelopen jaren hun pensioen flink minder waard zien worden. Het is hoog tijd dat hun financiële situatie verbetert. 50PLUS zorgt ervoor dat AOW’ers 8 procent vakantiegeld en een dertiende maand krijgen.”

50PLUS zorgt er verder voor dat de werkgelegenheid in verschillende sectoren stijgt. Met name in het onderwijs, in de zorg en bij defensie worden extra banen gecreëerd. Het programma zorgt ook voor meer beschutte werkplekken; iets wat belangrijk is om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.

50PLUS maakt het mogelijk dat mensen zelf beslissen wanneer ze met AOW gaan. Dat doen we door een spaarregeling waar de werkgever en de werknemer aan bijdragen. Daardoor kan iedereen op 65-jarige leeftijd een volledige AOW-uitkering krijgen.

Daarnaast investeert 50PLUS in de zorg: met een bedrag van 4,9 miljard euro zorgt de partij voor een beter salaris voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook zet 50PLUS in op het verlagen van het eigen risico naar 200 euro voor alle Nederlanders. En 50PLUS investeert flink in innovatie en nieuwe technologieën in de zorg; iets wat erg belangrijk is gezien het tekort aan zorgmedewerkers.

Met het verkiezingsprogramma van 50PLUS wordt per saldo 8,4 miljard euro extra uitgegeven, maar doordat deze investeringen de economische motor weer aanzetten, loopt het overheidstekort in 2025 nauwelijks op, van 1,2 procent naar 1,3 procent van het Bruto Binnenlands Product.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!
► Het verkiezingsprogramma van 50PLUS, kort en duidelijk

© 1 maart 2021