Eerste Kamer naambord 960

“Zou het opkoopprogramma van boerderijen niet gekoppeld kunnen worden aan initiatiefnemers die seniorenhuisvesting willen bouwen?”

Die suggestie deed 50PLUS-Eerste Kamerlid Martin van Rooijen dinsdag 2 maart bij het debat in de Senaat over stikstofredactie en natuurverbetering. Hij deed het voorstel een soort beschermde marktplaats te scheppen om aanbod en vraag bij elkaar te brengen en gemeentelijke betrokkenheid en medewerking te garanderen.
“Dan wordt er een voorrangspositie voor ouderenhuisvesting geschapen. Goed vanuit de doelstelling van doorstroming”, zei hij.

Eerder al heeft 50PLUS in de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het nijpend tekort aan seniorenwoningen, als deel van de steeds grotere woningnood. De minister werd toen gevraagd voorrang te geven aan de bouw van seniorenwoningen.

“Dat versnelt juist de doorstroming op de woningmarkt, die nu verstopt raakt, mede door dat er te weinig seniorenwoningen zijn en senioren blijven wonen in de woning waar ze al lang wonen. Er ontstaat een win-winsituatie als er meer seniorenwoningen worden gebouwd waardoor plaatsen worden vrijgemaakt voor starters en jonge gezinnen”, aldus de 50PLUS-Senator.

Hij verwees naar het feit dat hij in een eerder stadium een motie heeft ingediend met het verzoek aan de regering om via onderzoek de lokale vraag naar geschikte woningen voor ouderen inzichtelijk te maken. Opdat deze via woonzorgvisies door gemeenten kunnen worden vertaald naar concrete acties. De motie werd toen met algemene stemmen aangenomen. Van Rooijen wilde van de minister weten hoe het met deze motie staat.

Inzake stikstofredactie en natuurverbetering vroeg Van Rooijen zich af wat de partijen die 35 jaar regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen, hebben gedaan?

“Waar waren zij al die tijd. Waarom is er al niet veel eerder gestart met de noodzakelijke veranderingen. Waarom zijn de burgers niet veel eerder en meer betrokken en voorbereid. We hadden al veel verder op weg kunnen zijn. De woningmarkt zit op slot, waardoor de woningbouw voor senioren, maar ook voor starters stagneert met als gevolg grote prijsstijgingen, waardoor woningen onbetaalbaar worden", bracht de 50PLUS-Senator naar voren.

Om de volledige tekst van het betoog van Martin van Rooijen te lezen klik HIER.

2 maart 2021