BokshandschoenenWe draaien er niet om heen. De Tweede Kamerverkiezingsuitslag, de eerste nederlaag in het bestaan van 50PLUS, is keihard aangekomen. Maar het is, anders dan sommigen willen doen geloven, absoluut niet het einde van 50PLUS. We zullen terugvechten. Te beginnen met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart.

HARDE NEDERLAAG

De uitslag liegt er niet om. De kiezers hebben massaal 50PLUS afgewezen. We hebben al eerder in 2021 onderzoek laten doen naar de reden waarom. Zoals uit eerdere onderzoeken al bleek, staat bij onze potentiële kiezers het onderwerp zorg, financiële toekomst, pensioenen, AOW en inkomen veruit bovenaan. De weggelopen kiezers winden er geen doekjes om: ze voelen zich door 50PLUS in de steek gelaten, 50PLUS komt te weinig voor hen op, menen zij. Toen daar nog eens een interne ruzie door kandidaten over de AOW-leeftijd ontstond, bedankten vele leden. Het Hoofdbestuur heeft waar mogelijk bijgestuurd en er geen twijfel over laten bestaan: de ledenvergadering heeft het programma vastgesteld met de tekst dat op 65-jarige leeftijd een volledige AOW wordt uitgekeerd. Zonder voorbehoud staat het op onze website zoals de leden het hebben bepaald.

OOK WEGGELOPEN KIEZERS: 50PLUSPARTIJ IS NODIG

Uit het al eerder verrichte onderzoek onder de vroegere kiezers blijkt dat het overgrote deel toch een 50PLUSpartij noodzakelijk vindt. Daarmee blijft het bestaansrecht van 50PLUS kaarsrecht overeind. Daarom zal komende zaterdag tijdens de ledenraadpleging het officiële startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen worden gegeven door 50PLUS als eerste partij. Noteer in uw agenda: woensdag 16 maart 2022!

EVALUATIE CAMPAGNE

Het woord is nu eerst aan de leden. Vandaag tot 18.00 uur kunnen leden reageren bij het secretariaat van hun provincieafdeling. Maximaal een half A-viertje.
Op vrijdag 19 maart is er een Adviesraad waar de reacties worden verzameld.

Zaterdag 20 maart is er een Ledenraadpleging. Dan zal voorzitter Jan Nagel ook verantwoording namens het Hoofdbestuur geven. Nagegaan wordt of dit door de NOS kan worden uitgezonden. Raadpleeg hierover de komende dagen onze 50PLUS-website.

Het Hoofdbestuur heeft besloten dat, net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, de evaluatie zelf zal gebeuren door een onafhankelijke commissie onder de hoede van het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS, die natuurlijk betrokkenen en deskundigen zal horen. Hun bevindingen op tijd worden toegezonden voor de ALV van 8 mei a.s.

LIANE GEFELICITEERD!

Hoewel er nog geen officiële einduitslag is, mogen we op basis van de voorlopige cijfers aannemen dat Liane den Haan gekozen is. Namens de leden en het Hoofdbestuur onze felicitaties. We wensen je heel veel succes toe bij het uitdragen van het 50PLUS-verkiezingsprogramma.

CAMPAGNECOMMISSIE BEDANKT!

De verkiezingsuitslag mag dan zeer teleurstellend zijn, door de campagnecommissie is zeer hard gewerkt. Evenals door de vele vrijwilligers en alle anderen die op pad gingen of actief waren. Dank hiervoor namens alle leden en het Hoofdbestuur, speciaal aan Renée, Bernadet en lijsttrekker Liane. Jullie inzet was enorm!

ROZEN VERWELKEN, MAAR 50PLUS BLIJFT BESTAAN

De partijvoorzitter: 50PLUS is een oude prachtige rozenstruik, die na een stevige terug snoeiing beter dan ooit gaat bloeien. Daarom roep ik alle leden op juist nu in grote eenheid 50PLUS een veelbelovende doorstart te geven. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen!

Namens het Hoofdbestuur,

Jan Nagel
Voorzitter 50PLUS


© 18 maart 2021