De ziekenhuizen hebben aangeboden te helpen bij het vaccineren tegen corona. 50PLUS vindt dat de minister dit aanbod moet aannemen. “Want het is de belangrijkste manier om de besmettingen naar beneden te krijgen”, aldus Kamerlid Léonie Sazias.

Vaccins Covid-19 - Foto: Europees Parlement

Ziekenhuizen willen meehelpen met vaccineren tegen corona, maar de GGD heeft dat aanbod afgeslagen. “Ze zeggen voldoende capaciteit te hebben”, zei Léonie Sazias tegen minister Hugo de Jonge. “Ik verzoek de minister dringend om dat aanbod aan te nemen!”

Het Kamerlid van 50PLUS gaf duidelijk aan waarom het aanbod van de ziekenhuizen aangenomen zou moeten worden: het gaat gewoon niet goed met vaccineren. “We stonden even op de vierde plaats in Europa; inmiddels zijn we weer afgezakt naar de 23e plaats”, gaf Léonie het tanende succes van onze vaccinatiestrategie aan. Ze vroeg aan minister De Jonge wat hij er aan gaat doen om het proces te versnellen. “Want het is de belangrijkste manier om de besmettingen naar beneden te krijgen.”

Tempo is afgenomen

Het tempo van vaccinatie van ouderen is alleen maar afgenomen, constateerde Léonie bezorgd. “Dus niet versneld, zoals was beloofd. Versoepelingen zijn pas echt mogelijk als de 60-plussers gevaccineerd zijn. Maar wat is nu de realiteit: een derde van de 90-plussers is nog steeds niet gevaccineerd en bij de groep 75 tot 79 is nog 85 procent niet gevaccineerd.” Met deze snelheid duurt het nog tot in juni voordat met de inenting van de groep 70 tot 74-jarigen begonnen kan worden. “Hoe kan minister De Jonge dan beloven dat de 70-plussers eind april, begin mei al een eerste prik hebben gehad?”

Meld uw ervaringen met coronavaccinaties

De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met minister Hugo de Jonge:

“Daar zitten we dan, eind maart in een derde golf. Rond de 6 à 7000 besmettingen per dag, een R-getal ruim boven de 1. En wat doet dit kabinet? Die gaat versoepelen. We gaan de avondklok met een uur opschuiven om het de mensen mogelijk het mogelijk te maken op bezoek te gaan. Hoe gaan we het tij dan keren?

Een kwart meer mensen gaat weer naar kantoor ten opzichte van januari, blijkt uit mobiliteitsgegevens van Google. Urgentie lijkt bij mensen minder te zijn. Hoe gaat de minister duidelijk maken dat dat echt niet de bedoeling is? U heeft het er niet over gehad tijdens de persconferentie.

En dan gaat het met de vaccinaties ook niet goed. We stonden even op de vierde plaats in Europa; inmiddels zijn we weer afgezakt naar de 23e plaats. Waar ligt dat aan en wat gaat de minister doen om dit te versnellen? Het is de belangrijkste manier om de besmettingen naar beneden te krijgen. In plaats van meer is het tempo van vaccinatie van ouderen alleen maar afgenomen. Dus niet versneld, zoals was beloofd. Versoepelingen zijn pas echt mogelijk als de 60-plussers gevaccineerd zijn. Maar wat is nu de realiteit: een derde van de 90-plussers is nog steeds niet gevaccineerd en bij de groep 75 tot 79 is nog 85 procent niet gevaccineerd.

In het huidige tempo duurt het voor de laatste groep nog een week of tien voordat men klaar is. Oftewel: ergens in juni voordat met de groep 70 - 74 begonnen kan worden. Hoe kan de minister De Jonge dan beloven dat de 70-plussers eind april begin mei al een eerste prik hebben gehad?

De ziekenhuizen hebben aangeboden om mee te gaan helpen met vaccineren, maar de GGD heeft dat aanbod afgeslagen. Ze zeggen voldoende capaciteit te hebben. Ik verzoek de minister dringend om dat aanbod aan te nemen.

Bij het vorige debat heeft de minister expliciet toegezegd dat het geen probleem is wanneer echtparen gelijktijdig worden ingeënt ook al verschillen ze een paar jaar in leeftijd. Ik heb het voorbeeld genoemd van iemand die 78 jaar is en getrouwd met iemand van 81 jaar. Ze vallen in een andere groep, maar dat was volgens de minister geen probleem. Inmiddels blijkt dat dat wél een probleem is. Het is afhankelijk van de welwillendheid van degene die je bij de GGD aan de telefoon krijgt. Het is volstrekt willekeurig. De callcenter-medewerkers zeggen dat de instructies anders zijn. Mijn oproep aan de minister is om duidelijke instructies te geven zodat iedereen gelijke kansen heeft!

Mentale gezondheid
Er is, terecht, veel aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van jongeren, maar veel ouderen en mensen met een beperking zitten al een jaar thuis en kunnen nergens heen. De mobiliteit gaat achteruit, de mentale gezondheid gaat achteruit, sociale netwerken vallen uit elkaar. Voor ouderen is het veel moeilijker om dit weer op te bouwen. Het kabinet heeft recentelijk 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Het zou goed zijn als er na vaccinatie van uit dit budget een soort re-activeringsprogramma voor ouderen zou komen.

Ondersteuningsmaatregelen
En dan nog even over de ondersteuningsmaatregelen. Het verbaast 50PLUS dat wanneer één van de partners TOZO ontvangt, de andere partner de helft van de steun bij zijn inkomen moet optellen, daar belasting over moet betalen, en zelfs toeslagen kan kwijtraken door de bijtelling. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Als je partners van zelfstandigen extra belasting laat betalen voor coronasteun, is dat trekken aan twee kanten van het touw. Gas geven en remmen tegelijk. Dit brengt betrokkenen op huishouden-niveau in financiële problemen. Onrechtvaardig in onze ogen, omdat de TOZO nodig is als gevolg van beperkende coronamaatregelen van de overheid.”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 24 maart 2021