Liane den Haan bij het debat over de verkiezing van de nieuwe KamervoorzitterDe Tweede Kamer kiest vandaag een nieuwe voorzitter. Liane den Haan stelde de drie kandidaten – Khadija Arib, Vera Bergkamp en Martin Bosma – kritische vragen. De fractievoorzitter van 50PLUS sprak de hoop uit dat de Kamervoorzitter gaat bijdragen aan een goede omgang met elkaar in de Tweede Kamer.

Vandaag kiest de Tweede Kamer een nieuwe voorzitter. De kandidaten voor het Kamervoorzitterschap zijn Khadija Arib (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Martin Bosma (PVV). Alle drie de Kamerleden zitten in het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Khadija Arib is de huidige voorzitter en tevens één van de langstzittende Kamerleden. Martin Bosma is al jarenlang ondervoorzitter van de Tweede Kamer en ook Vera Bergkamp zat de vergadering van de Kamer al regelmatig voor.

Kritische vragen

De Kamerleden konden vandaag de drie kandidaat-voorzitters aan de tand voelen. Liane den Haan (foto) was als eerste aan de beurt om enkele kritische vragen op Arib, Bergkamp en Bosma af te vuren. Van mevrouw Arib wilde de fractievoorzitter van 50PLUS weten hoe zij concreet de informatievoorziening aan de Kamer wil versterken. Aan de heer Bosma vroeg Liane onder meer hoe hij ervoor gaat zorgen dat er met meer respect, meer op de inhoud en minder voor de bühne met elkaar wordt omgegaan. En aan mevrouw Bergkamp vroeg Liane hoe zij de door haar beloofde versteviging en verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie wil vormgeven. De overige vragen die Liane stelde leest u hieronder in haar volledige bijdrage aan het debat.

Omgangvormen

Liane den Haan sprak de wens uit dat de nieuwe Kamervoorzitter een rol wil vervullen in een goede omgang met elkaar. “Er wordt regelmatig zeer detaillistisch en niet op hoofdlijnen gedebatteerd, vele keren worden dezelfde vragen gesteld, er is veel theater, de sfeer verhardt zich regelmatig en zaken worden op de persoon gespeeld en vaak geframed”, constateert Liane. “Deze wijze van met elkaar omgaan vergroot het vertrouwen in elkaar en in de politiek niet. De Tweede Kamervoorzitter kan en moet hierin en belangrijke rol vervullen.”

Update: Vera Bergkamp werd uiteindelijk door de Tweede Kamer gekozen als nieuwe voorzitter. Zij kreeg 74 stemmen en haalde daarmee al meteen in de eerste ronde een meerderheid. In totaal werden 144 stemmen uitgebracht, waarvan vijf ongeldig. Khadija Arib kreeg 38 stemmen en Martin Bosma 27.

De volledige inbreng van Liane den Haan bij het debat ‘Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer’:

Vandaag praten wij over wie de eervolle functie van Voorzitter van de Tweede Kamer mag gaan invullen de komende 4 jaar.

Het is niet alleen een eervolle functie, het is ook een zeer belangrijke functie. Nu meer dan ooit.

Niet alleen verkeert ons land in een grote crisis, economisch als ook sociaal-maatschappelijk, maar ook staat ons een aantal belangrijke besluiten te nemen. Hoe houden wij onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk, hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen zijn om fijn te kunnen wonen in elke fase van je leven, hoe gaan wij ervoor zorgen dat onze huidige gepensioneerden een goed pensioen houden maar ook onze kinderen en kleinkinderen ooit nog van een pensioen kunnen gaan genieten, hoe garanderen wij een leefbare en veilige omgeving voor onze burgers… en dat is nog maar een kleine greep uit de onderwerpen waar wij ons de komende vier jaar mee bezig moeten gaan houden.

Onderwerpen die wij zakelijk en feitelijk moeten bekijken als Kamer, maar waarvan wij moeten beseffen hoe belangrijk ze zijn voor de individuele burger.

De afgelopen jaren als lobbyist maar ook afgelopen week als nieuw Kamerlid heb ik mij verbaasd over hoe het er hier in de Tweede Kamer aan toegaat. Als nieuwkomer zie ik dat de ondersteuning als het gaat om ICT, facilitaire zaken, cursussen prima is geregeld. Maar ik zie ook dat de wijze van met elkaar omgaan in de Tweede Kamer wat mij betreft te wensen overlaat.

Er wordt regelmatig zeer detaillistisch en niet op hoofdlijnen gedebatteerd, vele keren worden dezelfde vragen gesteld, er is veel theater, de sfeer verhardt zich regelmatig en zaken worden op de persoon gespeeld en vaak geframed.

Nu kan dat onderdeel zijn geworden van de bestuurscultuur, en daarom is het goed dat ook daar met de informateur over wordt gesproken. Mijns inziens vergroot deze wijze van met elkaar omgaan het vertrouwen in elkaar en in de politiek niet.

De Tweede Kamervoorzitter kan en moet hier en belangrijke rol in vervullen.

Mijn vragen aan alle drie de kandidaten zijn:
1. Wat is volgens u de ideale bestuurscultuur in onze Kamer?
2. Wat is uw bijdrage aan een mogelijke nieuwe bestuurscultuur?
3. Wat is uw toegevoegde waarde als Kamervoorzitter qua verbindend vermogen onderling, tussen Kamer en Kabinet?
4. Wat voor een soort leidinggevende bent u voor de interne organisatie? Wat kunnen uw medewerkers van u verwachten?
5. Hoe wilt u zich inzetten dat de Tweede Kamer als gremium zichtbaarder en toegankelijker wordt voor de burgers?
6. Na de verkiezingen is het aantal kleine fracties in de Kamer flink toegenomen. Hoe wilt u de belangen van kleine fracties waarborgen, naast een vertegenwoordiger in het presidium?

Aan mevrouw Arib:
1. Mevrouw Arib schrijft in haar brief dat met de installatie van een nieuwe Tweede Kamer en het aantreden van een toekomstig nieuw kabinet een start zal worden gemaakt met de nieuwe bestuurscultuur en dat er een einde moet komen aan een cultuur van een terughoudende informatiepositie. Hoe zou zij haar rol daarin zien als voorzitter? En kan zij concreet aangeven hoe zij de informatievoorziening aan de Kamer wil versterken? Deze vraag stel ik ook aan de andere twee kandidaten.
2. U bent nu vier jaar Kamervoorzitter. Wat zijn wat u betreft de uitdagingen waar de organisatie voor staat? Welke verbeteringen wilt u aanbrengen?

Aan de heer Bosma:
1. U schrijft dat uw belangrijkste inzet is het herstel van de tegenmacht die de Tweede Kamer is van het kabinet. Hoe ziet u dat herstel voor zich en hoe geeft u daar vorm aan?
2. U schrijft dat het kabinet niet de vijand is van de Tweede Kamer. De Kamerleden acteren echter soms wel zo. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er met meer respect en meer op de inhoud en minder voor de bühne met elkaar wordt omgegaan?
3. Hoe wilt u de leiding aan de Kamerorganisatie vormgeven? Waar ziet u kansen voor verbeteringen in de organisatie?

Aan mevrouw Bergkamp:
1. Mevrouw Bergkamp schrijft in haar brief dat zij zich ten volle zal inzetten om de positie van de Tweede Kamer te versterken. Met daarbij speciaal aandacht voor de uitbreiding van de Tweede Kamer met meer kleine partijen. Kan mevrouw Bergkamp die laatste zin toelichten?
2. De vorige periode zijn er enorm veel debatten aangevraagd. Sommige debatten waren een jaar na het aanvragen nog niet behandeld. Het lijkt mij belangrijk dat we de drie dagen per week die we in deze zaal spenderen zo doelmatig mogelijk besteden. Als Kamer zijn we daar natuurlijk zelf bij, maar ik hoor graag van de kandidaten hoe zij ervoor willen zorgen dat de tijd die we in deze zaal besteden zo optimaal mogelijk wordt benut.
3. Mevrouw Bergkamp schrijft in haar brief dat zij de ambtelijke organisatie wil verstevigen en verder professionaliseren. Hoe gaat zij dat vormgeven?
4. U wilt meer structuur en voorspelbaarheid in de plenaire agenda. Kunt u toelichten welke concrete stappen u daartoe wilt nemen?

► Blijf 50PLUS volgen! Meld u hier aan voor de gratis digitale nieuwsbrief 

© 7 april 2021