ALV HoofddorpVanwege het coronavirus gaat de Algemene Vergadering in Hoofddorp op zaterdag, 21 maart 2020 niet door. 

Bij 50PLUS staat de gezondheid van iedereen voorop; onder de huidige omstandigheden is het houden van een algemene vergadering waar veel leden samenkomen niet verantwoord.

De algemene Ledenvergadering wordt doorgeschoven naar 23 mei 2020.

De stemming over de voorzitters van de programma - en de kandidaten-commissie zal langs elektronische weg geschieden. Hiervoor ontvangen de leden een mailbericht. De leden die niet over een emailadres beschikken worden per post benaderd.

Geert Dales
Voorzitter


Wijzing Statuten en Huishoudelijk Reglement incl. amendementen en moties (deel 1)
Wijzing Statuten en Huishoudelijk Reglement incl. amendementen en moties (deel 2)