Ik ben sinds 29 maart 2018 raadslid van 50PLUS. Daarvoor was ik fractievertegenwoordiger, waardoor ik namens 50PLUS bijdragen mocht leveren aan politieke besprekingen tijdens de politieke markten. Daarnaast ben ik regelmatig woordvoerder, bijvoorbeeld tijdens het halverwege debat, gedurende het TV programma "Het Speelveld", maar ook tijdens radio interviews. Ook was ik genomineerd als beste fractievertegenwoordiger in de vorige raadsperiode (2014-2018).

 Vooroordelen moeten actief bestreden worden. Oudere werknemers zijn niet vaker ziek, duur of minder flexibel. In tegendeel: 50-plussers zijn zeer gemotiveerde werknemers die hun ervaring, creativiteit en kennis graag overdragen aan jonge mensen.
Verder hebben wij in 2016 aandacht gevraagd voor de blijverslening via schriftelijke vragen aan het college. De Apeldoornse woningmarkt is problematisch vanwege de slechte doorstroming. Senioren die willen verhuizen naar een seniorenwoning worden "gestraft" met hoge huurkosten vanwege hun inkomen.
Een laatste belangrijk punt is de beschikbaarheid van voldoende afvalbakken. Ik wil van Apeldoorn een mooie en gezonde stad maken voor iedereen. Met 50PLUS in de Apeldoornse raad moet dat lukken.