Sinds 29 maart ben ik raadslid voor 50 PLUS in Apeldoorn. Daarnaast ben ik supervisor van een wervingsbureau voor goede doelen. Daar werken we hoofdzakelijk met 50 plussers. Verder ben ik ondernemer in de Quilt en handwerk branche en manager van een gezin. Ik hoop te weten, maar ben ook nieuwsgierig naar, wat er leeft onder de inwoners van Apeldoorn.

Ik wil mij inzetten voor de mensen die het nodig hebben. In het bijzonder zij die vereenzamen baren mij grote zorgen. Eén van mijn doelstellingen is jong en oud nader tot elkaar te brengen. Voor Apeldoorn vraag ik aandacht voor mensen die zeker hulp nodig hebben, maar helaas onder de radar blijven.