Assen – De gemeente Assen stelt de komende jaren een Verzilverlening beschikbaar van 1 miljoen euro om ouderen in staat te stellen langer zelfstandig in hun eigen woning te blijven wonen.

Op die manier kunnen ouderen (particuliere woningeigenaren) de benodigde aanpassingen en verbeteringen aan hun woning financieren. Dat geldt voor senioren met een minimale leeftijd van 10 jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd. Het maximale leenbedrag per huishouden is 50.000 euro.  

Overheidsbeleid

Veel ouderen, zo stelt het college, willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat is in lijn met het overheidsbeleid, maar ouderen stuiten vaak op problemen als voor die aanpassingen voor leningen aangeklopt wordt bij geldverstrekkers. Bovendien, zo zag het Asser college, is de regelgeving niet goed ingesteld op de groeiende groep ouderen, die na hun pensionering te maken krijgt met een lager inkomen, maar wel vermogen in de stenen van de eigen woning heeft.

Voor deze groep heeft het Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten - op verzoek van gemeenten en provincies – de ‘Verzilverlening’ ontwikkeld. Hiermee wordt ouderen een mogelijkheid geboden om aanpassingen aan hun woning te financieren. De Verzilverlening kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het langer zelfstandig thuis te wonen, verduurzaming van de woning, asbestsanering, funderingsherstel en afkoop van erfpacht.

Verduurzaming

De gemeente Assen legt de nadruk op het in staat stellen van ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wat donderdagavond bij met name 50PLUS in de Asser gemeenteraad de vraag opriep waarom verduurzaming van de woning niet in het pakket van Assen zit. Fractievoorzitter Clemens Otto zag de Verzilverlening als een ideaal compensatiemiddel voor 75-plussers, die vanwege hun hoge leeftijd niet in aanmerking komen voor een zonnelening, maar via de Verzilverlening alsnog zonnepanelen zouden kunnen aanschaffen om hun woning te verduurzamen en dus de energiekosten omlaag te brengen.

Wethouder Karin Dekker vond dat verduurzaming in Assen niet gekoppeld moest worden aan de Verzilverlening. ‘We zijn bezig  met het energie-neutraal maken van wijken in de stad en kijken hierbij naar de financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van panden. Ook voor ouderen. Daar past dit vraagstuk beter bij dan bij de Verzilverlening die wij voor ogen hebben.’

Amendement

50PLUS gaf de strijd niet op en diende een amendement in om de verduurzaming van woningen van 75-plussers via de Verzilverlening alsnog gedaan te krijgen, gesteund door het CDA. Otto: ‘Want als de energielasten van iemand met slechts een AOW’tje te hoog worden en die lasten niet omlaag kunnen worden gebracht omdat de woning niet kan worden verduurzaamd wegens gebrek aan financiële middelen, kan die persoon daar niet blijven wonen.’

Een grote meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich echter achter wethouder Dekker, zodat de Verzilverlening zónder toegevoegde ‘duurzaamheids-component’ werd aangenomen.

Tekst: Robbert Willemsen