50PLUS Assen wil de miljoenen kostende fietssnelweg uit de gemeentebegroting 'fietsen'. De partij snapt niet dat dit 'geldverslindende project' in de nieuwe beleidsarme gemeentebegroting overeind is gebleven, terwijl andere gevoelige punten eruit zijn gehaald.
Assen heeft nog altijd een minderheidscollege. Om toch op tijd een goedgekeurd huishoudboekje aan de provincie te kunnen overleggen, legt het college van B en W vanavond de raad een uitgeklede gemeentebegroting voor. Hier zijn de kritieke punten uitgehaald. 

Zo zijn gevoelige kwesties, zoals 10 procent ozb-verhoging en een hogere toeristenbelasting, weer uit de begroting voor komend jaar geschrapt. Ondertussen moet er wel 8,5 miljoen euro uit de algemene reserve worden gehaald om de tekorten weg te werken.

Niet onomstreden
50PLUS-voorman Clemens Otto snapt niet waarom de investering van 2 miljoen euro voor de doorfietsroute tussen Assen en Groningen wel overeind blijft. Het snelle fietstraject komt in Assen strak langs het Noord-Willemkanaal en het Havenkanaal en kost in totaal bijna 8 miljoen euro. Ook de provincie betaalt fors mee. Die wil samen met Assen, Tynaarlo en Groningen de fietssnelweg aanleggen, onlangs omgedoopt in de Groene As.

Volgens Otto is het 'peperdure fietspad' voor de snelle forenzen beslist niet onomstreden. Zo is zijn partij mordicus tegen het 'peperdure project voor een handjevol mensen'. Ook in Marsdijk klinkt protest.

Ten koste van zandpad
Zo is het opofferen van een recreatief zandpad bij Marsdijk, waar elke dag veel hondenbezitters lopen, 50PLUS een doorn in het oog. Verder gaat de komst van het betonpad ten koste van flora en fauna. Zo zitten beschermde diersoorten als de ijsvogel, de watervleermuis en de oeverzwaluw langs de route, en moet bij de Loner Bult een stuk bos wijken.

Gezien de forse bezuinigingen die Assen moet doorvoeren, is het volgens 50PLUS onwenselijk om zoveel geld te steken 'in een overbodig en relatief duur project'. De partij vindt dat er een goedkopere alternatieve route voor handen is, wat niet ten koste gaat van een waardevol stuk recreatie- en natuurgebied.

Belangrijker zaken
De partij komt daarom vanavond in de begrotingsraad met een wijzigingsvoorstel: schrap de fietssnelweg en steek het geld in belangrijker zaken. "Besteed het geld liever aan de rondvaartboot, kunstgrasvelden of aan kleedruimtes bij sportverenigingen", aldus Otto. Voor die zaken is nu juist geen geld.