“”

Joep Taks

Raadslid
T 076-5650432
joep.taks@50plusbreda.nl

“”

Peter van Lier

Raadslid
T 06-28522330
peter.vanlier@50plusbreda.nl

“”

Hans Mesman

Burgerraadslid

“”

Hans van der ven

Burgerraadsld

De ene prijsstijging volgt op de andere. En wat doet uw salaris, uw AOW, of uw pensioen? We zouden er allemaal op vooruit gaan, zo werd door Rutte beloofd. Gelooft u dat nog? De teleurstelling over hun loonstrookje is bij heel veel mensen enorm groot. 50PLUS strijdt voor uw koopkracht en uw pensioen. Nu en straks!

Prijsstijgingen 2019

Breekt het zweet u ook uit bij het zien wat er allemaal duurder is geworden in 2019? Aan vaste lasten is een gemiddeld gezin 700 euro méér kwijt dan in 2018! De rekening voor een eenpersoonshuishouden zal gemiddeld 450 euro hoger uitvallen. Voor gas en licht betalen we tussen 327 en 360 euro meer, de rekening voor de zorgverzekering is gemiddeld 252 euro hoger dan in 2018.

 

We kunnen nog even doorgaan: de autoverzekering is met gemiddeld 58 euro in prijs omhoog gegaan, voor internet en tv tellen we in 2019 zo’n 30 euro meer neer en de woonverzekering is 26 euro duurder. Door de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent gaat een gezin voor de dagelijkse boodschappen dit jaar 215 euro meer betalen. Maar de afgelopen dagen kreeg 50PLUS – terecht – diverse reacties van mensen die prijsverhogingen doorgaven die veel méér zijn dan 3 procent BTW-verhoging. Dan noemen wij de aanvullende zorgverzekering en winkelprijzen die al in december zijn verhoogd. Maar ook het biertje in de kroeg, parkeervergunningen (in delen van Rotterdam twee keer zo duur), gemeentelijke heffingen zoals afvalverwijdering, lidmaatschappen zoals van Natuurmonumenten, diesel. Ook ergerlijk: een plons in een gemeentelijk zwembad in Amsterdam is gestegen van € 3,84 (los kaartje) naar €4,60!

Kosten en baten 2019

Het huishoudboekje dat ‘zomaar’ een gepensioneerde naar ons stuurde… Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat uit de belastingaangifte over 2019 nog ‘voordeel’ kan komen.
 

Alsof dat nog niet genoeg is: naar de kapper, een dagje uit, water uit de kraan, het OV (in Nederland gemiddeld 32 procent duurder dan in andere Europese landen!), het huis laten schilderen of laten isoleren, een etentje buitenshuis, een kaartje sturen of je fiets laten repareren, het is allemaal dúúrder geworden in 2019!

En nu: uw loonstrookje…

700 euro meer aan vaste lasten en minstens 215 euro voor boodschappen. Tjakka! Een gemiddeld gezin mag dus minimaal 915 euro meer aftikken in 2019. En dan nu de salarissen: het loonstrookje van werknemers met een jaarsalaris van tussen 24.000 en 48.000 euro laat een stijging van 2 tot 3 procent zien. Per saldo krijgen zij elke maand 40 tot 60 euro extra. Wie net onder het minimumloon verdient, houdt na aftrek van belasting bruto 16 euro meer per maand over. Ouderen die moeten leven van uitsluitend AOW hebben gemiddeld 35 euro per maand meer gekregen. Omgerekend op jaarbasis 420 euro. En wat was die meneer die ons belde ‘blij’ met welgeteld 4 cent meer pensioen per maand…

Natuurlijk zegt de overheid ook dit jaar weer dat werkenden er op vooruit gaan. Het CBS en het Nibud onderschrijven dat. Ook gepensioneerden is meer koopkracht beloofd. Dat was de boodschap op Prinsjesdag. Maar al twee jaar is ouderen meer koopkracht beloofd, en bleek achteraf dat zij wéér hadden ingeleverd. 2019 lijkt weer zo’n jaar te worden. Hoezo: we gaan er allemaal op vooruit? We gaan er allemaal op áchteruit! 50PLUS strijdt voor uw koopkracht en uw pensioen. Nu en straks!

Lees ook: ‘Koopkrachtberekening Nibud schiet tekort’

20 MAART: STEM 50PLUS!

Prijsstijgingen 2019

© januari 2019