“”

Joep Taks

Raadslid
T 076-5650432
joep.taks@50plusbreda.nl

“”

Peter van Lier

Raadslid
T 06-28522330
peter.vanlier@50plusbreda.nl

“”

Hans Mesman

Burgerraadslid

“”

Hans van der ven

Burgerraadsld

De Tweede Kamerfractie van 50PLUS maakt zich grote zorgen over de vandaag voorspelde ongunstigere koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2019 en 2020. Aanleiding is de Augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB). De voltallige fractie wil opheldering over die cijfers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de minister-president en aan de minister van Financiën.

Supermarkt kassabon - Foto: Alexas Fotos (Pixabay)

Uit cijfers van het CPB die vandaag verschenen blijkt dat de voorspelde koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden voor 2019 met bijna 40 procent naar beneden is bijgesteld en voor 2020 met 33 procent ten opzichte van de raming van maart dit jaar.

 

Pensioenkortingen

50PLUS wil van minister-president Rutte en van minister Hoekstra van Financiën weten wat de reden is dat de voorspelde koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2019 en 2020 zo fors naar beneden wordt bijgesteld, zeker in verhouding tot werkenden en uitkeringsgerechtigden. De 50PLUS-Kamerleden Henk Krol, Léonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo vragen zich ook af of in deze cijfers al rekening is gehouden met de te verwachten pensioenkortingen in 2019 en 2020. Die kortingen vindt 50PLUS onaanvaardbaar!

Rentedaling

50PLUS vraagt tevens of Rutte en Hoekstra bereid zijn om de meevaller op de rentelasten van de Staat zo snel mogelijk door te geven aan de gepensioneerden. Zij zijn immers de grootste groep slachtoffers van de rentedaling, terwijl de schatkist van de overheid juist voordeel heeft van de rentedaling.

© 15 augustus 2019