“”

Joep Taks

Raadslid
T 076-5650432
joep.taks@50plusbreda.nl

“”

Peter van Lier

Raadslid
T 06-28522330
peter.vanlier@50plusbreda.nl

“”

Hans Mesman

Burgerraadslid

“”

Hans van der ven

Burgerraadsld

Nog maar anderhalve maand geleden werd het pensioenakkoord gesloten en nu al neemt de onrust onder gepensioneerden en leden van de FNV grote vormen aan. Dit heeft allemaal te maken met de aangekondigde korting van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders. De onrust is zelfs zo groot dat op 8 augustus het Ledenparlement van de FNV bij elkaar komt voor een ingelaste vergadering.

Juridische strijd

Dit bleek gisteravond in het MAX tv-programma “Hollandse Zaken: het failliet van het pensioenakkoord”. In de uitzending liet Wilma Schrover van KBO-Brabant weten dat de seniorenorganisatie samen met de Stichting PensioenBehoud de juridische strijd aangaat met de Nederlandse Staat over de pensioenwetgeving. Zij zijn van mening dat de door de regering opgelegde extreem lage rekenrente onwettig is en in strijd met de Europese richtlijn. Wilma Schrover zei dat er heel veel onrust is onder haar achterban : “het explodeert”. “ We moeten nu iets doen”, aldus Schrover, die eraan toevoegde dat zij veel steunbetuigingen krijgt voor de juridische procedure.

Dramatische gevolgen

50PLUS is blij met de aandacht van het tv-programma voor de dramatische gevolgen van het onlangs afgesloten pensioenakkoord. Door de extreem lage rekenrente dreigen volgend jaar de pensioenen van miljoenen Nederlanders gekort te worden. En de opbouw van de pensioenen van nog eens miljoenen werkenden omlaag te gaan.

Hakblok

50PLUS heeft in de Tweede Kamer altijd gewaarschuwd voor de gevolgen van de kunstmatig lage rekenrente en heeft zich daarom eind juni zeer kritisch opgesteld over het pensioenakkoord. Er zijn nog veel vraagstukken die beantwoord moeten worden in de uitwerking van het akkoord. Ons pensioenstelsel ligt onnodig op het hakblok.

Pensioenfondsen nog nooit zo rijk

Het is ook niet uit te leggen: nog nooit waren de pensioenfondsen zo rijk en toch moet er volgend jaar gekort worden. De pensioenen van gepensioneerden zijn in de meeste gevallen al tien jaar niet geïndexeerd. En dat komt allemaal door de lage rekenrente die Nederland hanteert. Geen Europees land is zo streng als het onze. En dat terwijl Nederland de grootste pensioenreserve heeft van de hele wereld.

Steun in de rug

50PLUS blijft zich in de Tweede Kamer hard maken voor verhoging van de rekenrente en zal dit ook in Europees verband doen. De juridische strijd van de Stichting PensioenBehoud en KBO Brabant is voor 50PLUS een extra steun in de rug.