“”

Joep Taks

Raadslid
T 076-5650432
joep.taks@50plusbreda.nl

“”

Peter van Lier

Raadslid
T 06-28522330
peter.vanlier@50plusbreda.nl

“”

Hans Mesman

Burgerraadslid

“”

Hans van der ven

Burgerraadsld

50PLUS Breda komt op voor de culturele instellingen in de stad en heeft onlangs aan B&W onderstaande vragen gesteld:

1. Welk precies bedrag uit deze totaalsom van €362,5 miljoen heeft de gemeente Breda ontvangen? In het bijzonder: welk precies bedrag heeft de gemeente Breda ontvangen uit de €150 miljoen van het tweede steunpakket voor de culturele sector, bedoeld voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur?

2. Heeft het college al bedacht hoe zij de middelen uit deze steunpakketten gaat besteden? Zo ja, waaraan? Zo nee, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?

3. Is het college het met 50PLUS eens dat de cultuureducatie en -participatie ook hard getroffen is door de coronacrisis? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen voor deze specifieke sector?

4. Is het college het met 50PLUS eens dat deelname aan cultuur voor kwetsbare groepen moeilijker is geworden als gevolg van de coronacrisis en dat dit onwenselijk is voor de kansengelijkheid en het welzijn van onze inwoners? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen om ervoor te zorgen dat deze doelgroep in aanraking blijft komen met cultuur?

5. Is het college het met 50PLUS eens dat cultuureducatie een essentieel onderdeel is van het onderwijs? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen richting scholen om hen te helpen om culturele activiteiten en lessen doorgang te kunnen laten vinden? Heeft u scholen daarbij geholpen bij het aanvragen van de rijksmiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden?