WORD LID VAN 50PLUS!

Het lidmaatschap van 50PLUS per jaar bedraagt € 25,00 
(indien u meer kunt missen mag het natuurlijk altijd iets extra zijn).

Dat betekent dat de jaarlijkse contributie aanvangt per datum van aanmelding/toelating als lid en wel voor een periode van 12 maanden daarop volgend. 

Indien u nu lid wordt betaalt u tot 31.12.2021 een contributie van €. 15,=. Dit is een eenmalige actie!


Door lid te worden steunt u de politici van 50PLUS die uw belangen behartigen in de Eerste en de Tweede Kamer, de Provincies, Gemeenten en Waterschappen. En kunt u daadwerkelijk  meebeslissen over belangrijke vragen tijdens de Algemene Leden Vergaderingen.

Daarnaast ontvangt u als nieuw lid een uitnodiging voor een rondleiding in de Tweede Kamer. Een fascinerend kijkje achter de schermen van onze democratie!

50PLUS verwerkt persoonsgegevens van leden voor de ledenadministratie en verenigingsactiviteiten. Lees uw rechten in onze privacyverklaring .

Sociaal lidmaatschap contributie:

Wij van 50PLUS vinden dat niemand om financiële redenen buiten de boot mag vallen. Daarom bestaat er de mogelijkheid van een gereduceerd tarief van € 12,00 per jaar, uiteraard indien uw inkomen daartoe aanleiding geeft (bruto inkomen per jaar voor ongehuwden minder dan € 15.000 en voor gehuwden/samenwonenden minder dan € 20.000). Indien u daarvoor in aanmerking wilt komen, neem dan gerust even contact op met de ledenadministratie op het gratis nummer 0800-52 50 502. Discretie is uiteraard verzekerd.