De campagne van 50PLUS in Drenthe draait nu op volle kracht! Nadat eerst alle verkiezingsborden in de provincie waren beplakt, is de afgelopen week het flyeren en bezorgen van kranten begonnen. Tussendoor lopen de diverse debatbijeenkomsten, interviews en kieswijzers waar de partij steevast goed voor de dag komt. In de aanloop naar 20 maart zal er de komende week opnieuw driftig worden geflyerd en bezorgd. Dit betekent dat de dekking van de campagne in de provincie nog nooit zo goed is geweest! Een situatie die er voor 50PLUS veelbelovend uitziet.

voerman 600 600De verkiezingscampagne van 50PLUS Drenthe richt zich op het zetten van volgende stappen. Dat zegt voorzitter Ton Voerman in zijn Nieuwjaarsboodschap aan de Drentse leden.

Hij wijst daarbij op de koopkracht van veel ouderen die achteruit blijft gaan en op de blijvend slechte positie van ouderen op de arbeidsmarkt. In dat verband wijst de voorman op de ploeg kandidaten voor de provinciale verkiezingen.

Lees meer...

waterschappen drenthe 600 600Voor de komende waterschapsverkiezingen zijn voor de Waterschappen die deels in de provincie Drenthe liggen , Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta, de volgende bestuurskandidaten voorgesteld: 

Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta

  1. Dhr. G. Westerhof (Overijssel) (lijsttrekker)
  2. Dhr. F Bergwerf (Drenthe)
  3. Kandidaat dhr Gaasbeek heeft zich wegens ziekte teruggetrokken
  4. Dhr. T. Voerman (Drenthe)

Voor Waterschap Noorderzijlvest

Lees meer...

frank duut 600 600De fractie kon instemmen met de begroting voor 2019, maar fractievoorzitter Frank Duut was kritisch over de aankomende nieuwe bestuursperiode. Daarbij wees Frank op cijfers van het NIBUD en het CBS die aangeven dat AOW‘ers - ook met een aanvullend pensioen - al jarenlang zo’n 30 procent achterlopen in koopkracht.

Frank kondigde aan in de nieuwe bestuursperiode met voorstellen te komen waarbij het accent meer komt te liggen op de sociaal-maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Ondanks het goede, vooral economische, beleid van het huidige College, stelde Frank:“De ouderen zijn met name de dupe van de huidige onbalans in de samenleving. Dat moet en kan Beter”.

De volledige tekst van de algemene beschouwingen van de fractie 50PLUS, gepresenteerd door Frank Duut vindt u HIER

provinciehuisDrentheHoe we onze provincie in de toekomst willen inrichten, stond centraal in de nieuwe zogeheten Omgevingsvisie. Daarin spitste de discussie zich toe op parken voor zon en wind. 50PLUS kon zich vinden in de opvatting van het College die via de gemeenten de bevolking wil laten meedoen in de besluitvorming.

Maar woordvoerder Frank Duut benadrukte dat als het nodig is, de provincie altijd de regie dient te houden. Een meerderheid in de Staten had dezelfde opvatting.

Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief