Jan Nagel

“Er wordt gelogen over AOW’ers en hun koopkracht”, stelt 50PLUS Eerste Kamerlid Jan Nagel. Hij vindt dat de minister van Sociale Zaken deze leugens moet corrigeren.

Op basis van berekeningen van deskundigen zijn in de media berichten verschenen waarin wordt gesteld dat voor mensen met AOW de koopkracht gelijk blijft of zelfs iets vooruit gaat. Maar niets is minder waar, verklaart senator Nagel.

Nagel wijst op de pagina van de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waarop de AOW-bedragen per 1 juli 2012 en per 1 januari 2013 staan. Partners die beiden AOW hebben en die heffingskorting hebben gaan er ieder 5 euro netto per maand op vooruit.

“Maar dat is bij lange na niet genoeg om de gestegen maandelijkse lasten te compenseren. Ik denk aan prijzen, gemeentelijke lasten en waterschapbelasting, eigen risico, huurverhogingen enz. Deze mensen gaan er in de praktijk dus in koopkracht op achteruit”, zegt Jan Nagel.

Partners die beiden AOW hebben zonder heffingskorting gaan er samen 45 euro netto per maand op achteruit. Deze mensen hebben pensioen dat ook netto achteruit gaat. Alleenstaande AOW’ers gaan er 15 of 27 euro netto per maand op achteruit. AOW’ers met partnertoeslag krijgen per maand 11 tot 41 euro minder.

“Kortom”, aldus Eerste Kamerlid Nagel, “er wordt gelogen over AOW’ers en hun koopkracht.” Nagel vindt dat deze leugens door de minister van Sociale Zaken gecorrigeerd moeten worden.

Politiek leider Henk Krol van 50PLUS heeft begin volgende week een (kennismakings)gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Daarin wil hij ook aan de orde stellen dat volgens hem ouderen met te veel financiële tegenslagen ineens te maken krijgen.

Krol: "Je hoort minister-president Rutte steeds praten over de hardwerkende Nederlander. Maar die mensen die vroeger keihard hebben gewerkt, laat Rutte gewoon vallen."Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief