Screenshot SamenStaJijSterk.nl

De slachtoffers van de pensioenkortingen worden ook nog eens ernstig gemanipuleerd. Dat stelt 50PLUS-Eerste Kamerlid Jan Nagel.

De schuldige, volgens Nagel, is Gerard Riemen, voorzitter van de Pensioenfederatie en oud -functionaris van het Ministerie van Sociale Zaken.

Senator Jan Nagel: “Gerard Riemen heeft het volgende gedaan: Alle pensioenfondsen hebben een voorbeeldbrief gekregen hoe zij die deelnemers zouden moeten inlichten over hun kortingen.”

Verder, aldus Nagel, schrijft Riemer het volgende: ‘Om te voorkomen dat individuele berichten van verschillende fondsen (die de pensioenverlagingen aankondigen) weken achtereen de media domineren, stellen wij een gecoördineerde aanpak voor om de berichtgeving waar mogelijk te focussen op een zeer beperkt aantal publiciteitsmomenten. Hierbij willen wij afwijken van het reguliere communicatieritme dat een vijftal grote bedrijfstakpensioenfondsen hanteert om de kwartaalcijfers naar buiten te brengen. Normaal is dat de derde donderdag na afsluiting van een kwartaal i.c. 17 januari 2013. Omdat de kwartaalcijfers richtinggevend zijn voor de te nemen maatregelen, valt te verwachten dat de media zelfstandig met berekeningen komen. Dit leidt tot speculaties en onnodige maatschappelijke onrust en is daarom ongewenst. Wij stellen voor dat de grote fondsen hun kwartaalcijfers pas op 1 februari naar buiten brengen en combineren met hun (eventuele) kortingsbesluit. Wij roepen alle fondsen die in het recente verleden hun kwartaalcijfers hebben verstrekt en alle fondsen die per april 2013 daadwerkelijk de pensioenen gaan verlagen, op om zoveel als mogelijk hierbij aan te sluiten.’

Senator Nagel vervolgt: “En als klap op de vuurpijl kondigt Riemer aan dat vrijdag 1 februari de ondersteunende inzet vanuit de campagne SamenStaJijSterk start. Wat dat laatste betreft weten we uit het verleden hoeveel en hoe groot de advertenties in de dagbladen waren. En de radio- en tv-spotjes. Allemaal de onnodige kortingen goedpratend als een noodzaak. De zeer hoge kosten worden uiteraard betaald uit de pensioengelden. Een grote schande. In plaats van te zorgen dat na vele jaren niet indexeren (bijna 10% achterstand), de netto verlagingen deze maand en de prijssttijgingen, eens te pleiten voor het niet in april doorgaan van deze onnodige en onmenselijke kortingen, draait de propagandamachine van de Pensioenfederatie op volle toeren.”

50PLUS-Eerste Kamerlid Nagel tenslotte: “Laten de pensioenfondsen, waarin geen gepensioneerden in de besturen zitten, dit gebeuren?”
Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief