Grafiek Daling Foto SXC

Minister Asscher spreekt niet de waarheid over de koopkrachtdaling voor ouderen. Dat zei Henk Krol woensdagavond 30 januari op de televisie.

De politiek leider van 50PLUS was te gast in het programma Pauw en Witteman. Eerder op de dag had in de Tweede Kamer het koopkracht-debat plaats gehad met minister Asscher van Sociale Zaken. Volgens Henk Krol gaf Asscher op onderdelen een onjuist beeld van wat de gevolgen van de belastingmaatregelen voor de koopkracht van mensen zijn.

In zijn bijdrage aan het Kamerdebat zei Henk Krol onder meer:

“In een paar minuten een onderwerp behandelen wat zoveel mensen, en in het bijzonder ouderen, enorm raakt. 50PLUS had het liever anders gezien. Een gewoon debat met voldoende spreektijd, maar helaas. Eén ding, wat 50PLUS betreft zijn we hier nog lang niet over uitgesproken!”

“Het kabinet geeft aan de rekening eerlijk te willen verdelen. Eerlijk tussen hoge en lage inkomens, eerlijk tussen jong en oud; eerlijk tussen ziek en gezond.
En dat is een uitstekend uitgangspunt. 50PLUS ondersteunt dat van harte. We spreken in dit debat over de koopkracht van ouderen en het, zo blijkt inmiddels, nog te rooskleurige Nibudrapport daarover. Eén ding is zeer duidelijk: de daling van de koopkracht is niet eerlijk verdeeld. Ouderen worden zwaar getroffen en dat na jarenlange stilstand of achtergang van hun koopkracht. Nu daalt het inkomen fors, veel zaken worden duurder en dan straks nog een onnodige pensioenkorting. Het is niet eerlijk! Waarom, vraag ik het kabinet, gaat bijvoorbeeld een jong paar met een gezamenlijk jaarinkomen van 50.000 euro er 3% op vooruit, en een gepensioneerd paar met een gelijk inkomen er 9.4% op achteruit?”

“Uit het 50PLUS-meldpunt Koopkracht, met al 20.000 meldingen, blijkt overduidelijk dat ouderen er qua netto inkomen ongemanierd sterk op achteruitgaan. Uit onze eerste voorlopige analyse blijkt ruim 5% koopkrachtdaling nu, en dat nog zonder stijgende lasten en de onnodige pensioenkortingen die in april staan gepland. En dat terwijl het VVD/PvdA-Kabinet plechtig beloofde dat geen enkele grote groep er meer dan 5% op achteruit zou gaan. “

“Gisteren hebben we een brief ontvangen van Minister Asscher. En ik kan niet anders zeggen: teleurstellend! Het was bij de oude Griekse mooipraters al een bekende truc om een overdrijvend bijvoeglijk naamwoord – zoals het woordje fors - te koppelen aan een vergelijkende ontkenning. Op die manier kun je de gekste dingen beweren en ze klinken in eerste instantie nog logisch ook. Zo kun je tegenstanders tijdelijk zand in de ogen strooien. Maar het is toch echt een feit: ouderen gaan er fors op achteruit! Onze vraag aan het kabinet: bent u bereid de onnodige pensioenkortingen in april te voorkomen door fondsen toe te staan een meer realistische rekenrente te hanteren? En zo niet, wat doet u dan als blijkt dat in april grote groepen ouderen er inmiddels meer dan 10% op achteruit gaan? Overweegt het kabinet dan wel om te compenseren of komt er dan opnieuw een teleurstellende reactie?”

“Want meer dan 10% is niet onrealistisch. Ik som op en ben daar mee lang niet volledig: Invoering Wet Uniformering Loonbegrip die tot een forse verzwaring van de belastingdruk op pensioenen leidt; Voor werkenden wordt dit wel gecompenseerd. Het AOW-gat zonder goede overbruggingsregeling; Toename zorgkosten door o.a. stijging eigen risico; Verhoogde eigen bijdrage door vermogensbijtelling; Toename lokale lasten zoals Onroerend Zaak Belasting en waterschapsbelasting; Stijging huren; Stijging belasting op verzekeringen.”

“We willen graag vandaag antwoord van dit kabinet: Wat is een eerlijke verdeling tussen jong en oud? En wanneer gaat dit ‘kabinet van de hardwerkende Nederlander’ eindelijk ook eens opkomen voor de Nederlander die hard gewerkt heeft?”
Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief